darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 10.01.2014.

Pirmdiena, 13.janvāris

Ø  Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte".

Otrdiena, 14.janvāris

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Daugavpils 11. pamatskolā un J. Endzelīna Kauguru pamatskolā;
 • apmeklēs audžuģimenes Liepājā un Valmierā;
 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi pie privātpersonas Liepājā, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu;
 • tiksies ar Rīgas Franču liceja pedagogiem;
 • Jelgavas tiesu namā piedalīsies Administratīvās rajona tiesas sēdē;
 • pārbaudīs Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

Trešdiena, 15.janvāris

Ø  Labklājības ministre Ilze Viņķele plkst. 14.00 piedalīsies Jūrmalas sabiedriskās padomes sēdē, kuras laikā informēs par Labklājības ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbību.

Ø  Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece  Ilze Skrodele-Dubrovska plkst. 14.00  piedalīsies Siguldas novada domes Sociālās komitejas sēdē, lai informētu par priekšlikumiem Sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai.  

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Zaķumuižas pamatskolā un Salacgrīvas vidusskolā;
 • apmeklēs audžuģimenes;
 • rīkos konsultāciju dienu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem;
 • pārbaudīs krīzes centru rekomendāciju izpildi Rēzeknes pilsētas pašvaldībā;
 • tiksies ar Daugavpils 6. vidusskolas skolēnu pašpārvaldi.

Ceturtdiena, 16.janvāris

Ø  LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece, Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece/EMCO Ad Hoc grupas vadītāja Ilze Zvidriņa Briselē vadīs EMCO Ad Hoc grupas sanāksmi. Tās laikā vērtēs aktuālo nodarbinātības jomā ES dalībvalstīs.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Adamovas speciālajā internātpamatskolā;
 • tiksies par pārbaudes rezultātiem Rudbāžu internātpamatskolā -rehabilitācijas centrā;
 • pārbaudīs bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesā;
 • tiksies ar Limbažu pilsētas bāriņtiesu un Salacgrīvas novada bāriņtiesu konkrētas ģimenes lietā;
 • apmeklēs audžuģimenes.

Ø  Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Cēsu filiālē, Pļavas ielā 3a, Cēsīs plkst. 11:00, lekciju zālē notiks EURES organizēts seminārs jauniešiem, kura laikā jaunieši tiks informēti par nodarbinātības un studiju iespējām, dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs, kā arī jauniešu iespēju piedalīties un līdzdarboties NVA sniegtajos pakalpojumos.

Piektdiena, 17.janvāris

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Ludzas pilsētas ģimnāzijā;
 • apmeklēs audžuģimenes Rēzeknē;
 • piedalīsies audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Daugavpils novada Līksnā;
 • tiksies ar Daugavpils 9. vidusskolas skolēnu pašpārvaldi;
 • tiksies ar Saldus novada speciālistiem riska un vajadzību novērtēšanas procesā.

Ø  Izglītības  un zinātnes ministrijas Lielajā zālē plkst. 10.00 NVA Karjeras attīstības atbalsta nodaļas pārstāvis  piedalīsies starpresoru forumā „Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem".

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, e pasts Liene.Uzule@lm.gov.lv.