Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina precizēt ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas saņemšanas kārtību | 28.08.2008.

Lai atvieglotu un paātrinātu dokumentu noformēšanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem), Labklājības ministrija (LM) rosina atcelt normu, kas paredz personu ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā uz četriem mēnešiem.

Vienlaikus tiktu izslēgta norma, kas paredz pašvaldības apliecinājumu, ka, pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas gadījumā personai tiks nodrošināta izmitināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Tas nozīmē, ka cilvēks ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā tiktu ievietots uz nenoteiktu laiku, un šajā gadījumā apliecinājums no pašvaldības nav nepieciešams.

To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, kas šodien, 28.augustā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Par tiem vēl lems valdība.

Lai izvērtētu nepieciešamību veikt grozījumus minētajos noteikumos, LM organizēja diskusiju arī ar pašvaldībām, kuras ir iesaistītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" pusceļa māju un grupu dzīvokļu projekta realizācijā (Rīga, Liepāja, Daugavpils un Jelgava).

Minētās pašvaldības atbalsta tūlītēju pakalpojuma piešķiršanu vai cilvēka uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai bez pašvaldības rakstiska apliecinājuma.

Atgādinām, ka pašlaik, ja tiek pieprasīts valsts finansētais ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un vienlaikus ar citiem dokumentiem Sociālo pakalpojumu pārvaldē iesniedz  apliecinājumu.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Ilze Svikliņa, Komunikāciju departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv