darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Saistībā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu LM atbalstīs pašvaldības dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai | 05.02.2014.

Labklājības ministrija (LM) plāno pašvaldībām piešķirt mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai par periodu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim. Tādējādi valsts palīdzēs trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem norēķināties par mājokli, tai skaitā elektroenerģiju.

Paredzēts, ka mērķdotācija būs 15% apmērā no pašvaldības faktiski izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai. Šobrīd pašvaldības dzīvokļa pabalsta izmaksas finansē tikai no pašvaldības budžeta.

Lai saņemtu minēto atbalstu, iedzīvotājiem, tāpat kā līdz šim, būs jādodas uz pašvaldības sociālo dienestu, jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija. Sociālais dienests izvērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju un pieņems lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu aprēķinās un piešķirs atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām.

LM uzsver, ka pašvaldībām, ievērojot sociālās palīdzības piešķiršanas pamatprincipus, ir tiesības saistošajos noteikumos paredzēt arī citas iedzīvotāju kategorijas, kurām ir tiesības uz dzīvokļa pabalstu. Proti, pašvaldības var noteikt, ka dzīvokļa pabalstu var saņemt arī, piemēram, pensionāri, personas ar invaliditāti, kuru ienākumu līmenis ir augstāks par maznodrošinātā ienākumu līmeni.

Pašvaldībām, kuras jau sniedz atbalstu iedzīvotājiem dzīvokļa pabalsta veidā, būs tikai jāiesniedz LM pieprasījums, norādot bankas kontu, uz kuru pārskaitīt 15% no pašvaldības dzīvokļa pabalstam iepriekšējā mēnesī izlietotajiem līdzekļiem. LM aprēķinās mērķdotāciju, izmantojot Valsts kases informācijas sistēmu „Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" un katru mēnesi pārskaitīs mērķdotāciju uz pašvaldības norādīto kontu.

Kopumā plānotais sociālā atbalsta instruments laika periodam līdz 2016. gadam būs 14,09 milj. eiro (9,9 milj. lati), no kuriem 3,8 milj. eiro (2,7 milj. lati) tiks izmaksāti pašvaldībām mērķdotāciju veidā 2014. gadā, sākot ar 1. aprīli, kad tiks atvērts elektroenerģijas tirgus, kā arī 5,12 milj. euro (3,6 milj. lati) 2015. gadā un 5,12 milj. (3,6 milj. lati) 2016. gadā.

Paredzēts, ka mērķdotāciju pašvaldībām nepiešķirs par maksājumiem dzīvokļa maksājumu parāda atlīdzībai, kas pārsniedz viena mēneša apmēru šā pabalsta saņēmējam.  

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta (MK) noteikumu Noteikumi par valsts mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsts izmaksu nodrošināšanai laika periodā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim, kuru šobrīd saskaņo ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Tas vēl jāapstiprina valdībā.

Lai nodrošinātu mājokļa pieejamību, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā dzīvokļa pabalsts noteikts kā viens no diviem obligāti izmaksājamiem pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv