Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pašvaldības var pieteikties konkursā finansējumam Jauniešu mājai | 07.02.2014.

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības no šī gada 7.februāra līdz 7.martam piedalīties projektu konkursā par Jauniešu mājas izveidi bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem pašvaldībā. Dzīve Jauniešu mājā bērnu aprūpes iestāžu bērniem palīdz radīt izpratni un praktiskas zināšanas par ģimenisku vidi un patstāvīgu dzīvi.

LM uzskata, ka šāda Jauniešu mājas izveide ir ļoti būtiska bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošo jauniešu attīstībai, jo sekmē pastāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu. Minētās prasmes ir ļoti nepieciešamas, lai bērns pēc iestādes atstāšanas spētu uzsākt pastāvīgu dzīvi. Turklāt programmā paredzēta arī iestādes personāla apmācība, tādējādi ļaujot nodrošināt bērnam nepieciešamo atbalstu šai posmā un iemaņu apguvē.

Jauniešu mājā bērniem ir iespēja mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu dzīvi, neprot par sevi rūpēties. Izveidotās mājas uzdevums ir attīstīt jauniešu sociālās un praktiskās dzīves prasmes, lai nodrošinātu viņu neatkarību un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Pašvaldības konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepieciešamos dokumentus, kuri norādīti projekta Jauniešu mājas izveide bērnu aprūpes iestādes bērniem pašvaldībā nolikumā un Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt LM katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 Rīgā, Skolas ielā 28 (1.stāvā, iepriekš sazinoties ar LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecāko referenti Baibu Abersoni, tālr. 67021590). Tāpat ar to var iepazīties interneta vietnes www.lm.gov.lv sadaļā Nozares politika /Bērni un ģimene/Aktualitātes.

Savukārt projekta iesnieguma veidlapas ir pieejamas LM interneta vietnē sadaļā Nozares politika/ Bērni un ģimene/Projekti - Projektu atskaišu veidlapas: www.lm.gov.lv/text/1313.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2014.gada 31.oktobris. Projektu paredzēts finansēt no valsts budžeta līdzekļiem un projekta pieteicēja līdzfinansējuma.

Līdz šim ar valsts budžeta līdzfinansējumu valstī kopumā ir izveidotas 10 „Jauniešu mājas" - divas Liepājas pilsētas bērnunamā (atsevišķi zēniem un meitenēm), Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes bērnunamā - patversmē „Priedīte" (pirms reorganizācijas iestādes nosaukums bija „Auseklītis"), Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks" (savu darbību beidza 01.01.2010.), Dobeles novada domes Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi", Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte", Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta pansionātā un bērnu namā „Selga", Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiālē, Krāslavas novads Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas" un Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.uzule@lm.gov.lv