darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Briselē diskutē par jauniešu nodarbinātību | 10.02.2014.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme pirmdien, 10.februārī, Briselē ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem diskutēja par Jauniešu garantijas mehānisma praktisko piemērošanu Latvijā.
 
Atbildot uz jautājumiem, par sociālo partneru iesaisti pasākumu sagatavošanā, LM valsts sekretāre atzīmēja, ka ar plāna pasākumiem un darbībām iepazīstināti gan sociālie partneri - Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvās tirdzniecības apvienības konfederācija, gan pašvaldības, tajā skaitā Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kā arī jauniešus pārstāvošas organizācijas, ieskaitot Latvijas Nacionālo Jaunatnes padomi. Tāpat tā izstrādē iesaistīti sociālie darbinieki, jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu forumi un citi darba tirgus partneri.

LM valsts sekretāre uzsvēra, ka ļoti būtiska jauniešu ekonomiskās aktivizācijas pieejas izstrādē ir tieši jauniešu un nevalstisko organizāciju, kā arī sociālo partneru iesaiste. Tas nepieciešams, lai izveidotu stratēģiskās partnerības katrā pašvaldībā, ar kuru palīdzību varētu sasniegt neaktīvos jauniešus, kas nemācās un nestrādā.


Runājot par jauniešiem bezdarbniekiem paredzētajām izglītības programmām, I.Jaunzeme informēja, ka Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jau šobrīd tiek īstenota bezdarbnieku, darba meklētāju un jauniešu, kas nemācās un nestrādā, apmācība atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Lai apmācības atbilstu darba tirgus vajadzībām, NVA sagatavo īstermiņa prognozes, kas balstītas uz darba devēju un nozaru asociāciju aptaujām, kā arī NVA pieteiktajām jaunajām vakancēm. Bezdarbnieku apmācību virzienus nosaka LM izveidotā Apmācību komisija, kurā darbojas nozaru ministriju, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un sociālo partneru pārstāvji, kā arī citi eksperti.


Lai nodrošinātu kvalitatīvu Jauniešu garantijas ieviešanu, NVA apkopos un apstrādās informāciju par dažādu pasākumu dalībniekiem un viņu gaitām darba tirgū. Lai NVA varētu apkopot informāciju arī par tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti VIAA un pašvaldībās, 2014.gada pirmajā pusē plānots veikt izmaiņas esošajā bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaites datu bāzē.
Jauniešu garantijas īstenošanā izmantos Latvijas valsts budžeta līdzekļus, Eiropas Sociālā fonda un papildus Jauniešu garantijas īstenošanai piešķirtos līdzekļus. Kopumā Jauniešu garantijas īstenošanai laikā no 2014. līdz 2020.gadam paredzēti 66,7 milj. eiro.


Atgādinām, ka šobrīd jaunieši, kuri nemācās vai nestrādā, vai neapgūst arodu Jauniešu garantijai var pieteikties, reģistrējoties NVA kā bezdarbnieki. Sākot ar 2014.gada vasaru, jauniešu garantijas klienta statusu varēs saņemt arī tie jaunieši, kas iesaistīsies VIAA īstenotajā projektā, kas paredz profesionālās izglītības iegūšanu.


Garantija paredz iespēju ne vēlāk kā četru mēnešu laikā kopš bezdarbnieka vai jauniešu garantijas klienta statusa iegūšanas, saņemt atbalstu savu pozīciju nostiprināšanai darba tirgū vai izglītībā - tas var būt darba piedāvājums jaunu vakanču veidā, dažādi apmācību veidi, profesijas iegūšana profesionālās izglītības iestādē, darba pieredzes iegūšana pie darba devēja vai nevalstiskajās organizācijās, atbalsts uzņēmējdarbības vai komercdarbības uzsākšanai - atkarībā no jauniešu prasmēm, izglītības un pieredzes darba tirgū.


Visiem jauniešiem NVA piedāvā atbalstu darba meklēšanā un pamatkompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem ļaus iesaistīties atbilstošākajā pasākumā. Jaunieši var piedalīties gan īstermiņa apmācību programmās, kuras administrē NVA, gan 1 - 1,5 gadus ilgās profesionālās izglītības programmās jaunas profesijas apguvei, kuru administrēšanu nodrošina VIAA.
Tāpat iespējams gūt praktiskas iemaņas pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim", „Darba pieredzes iegūšana nevalstiskajās organizācijās" un izmantot citus NVA pakalpojumus. Uzņēmīgākajiem jauniešiem piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai.


Atgādinām, ka „Jauniešu garantija" darbosies laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam un tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem no 15 - 24 gadiem, lai mazinātu jauniešu bezdarbu un uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Atsevišķi pasākumi tiks piedāvāti jauniešiem vecumā 13-15 gadi un 25-29 gadi. 


Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.