darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Veikti vairāki pasākumi cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanai | 11.02.2014.

Labklājības ministrija (LM) otrdien, 11.februārī, informēja valdību par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā noteikto pasākumu īstenošanu kopš tās spēkā stāšanās 2010.gada 31.martā.

LM informēja par Konvencijas īstenošanu dažādās dzīves jomās - izglītībā, veselībā, nodarbinātībā, sociālajā aizsardzībā, vides pieejamībā, sabiedrības izpratnes veicināšanā u.c. Pēc Konvencijas ratifikācijas jau īstenoti vairāki pasākumi tajā noteikto saistību īstenošanai un normatīvo aktu pilnveidei.

Tā, piemēram, ieviesti jauni atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti, proti, asistenta pakalpojums pašvaldībā un izglītības iestādēs, surdotulka un psihologa pakalpojums. Tāpat veiktas izmaiņas Civillikumā par personu rīcībspējas institūtu.

Tomēr LM norāda, lai sasniegtu Konvencijā noteikto mērķi, joprojām veicami apjomīgi pasākumi cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai. Pilnīga Konvencijas īstenošana ir īstenojama tikai pakāpeniski vairāku gadu perspektīvā.

Ziņojumu LM sagatavoja sadarbībā ar nozares ministrijām, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām, kuras sniedza informāciju par attiecīgajā nozarē īstenotajiem pasākumiem.


Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv