darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM īstenos jaunus aktīvās novecošanās un sociālās uzņēmējdarbības projektus | 12.02.2014.

Labklājības ministrija (LM) plāno īstenot divus jaunus Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007. - 2013.gadam līdzfinansētus projektus aktīvās novecošanās un sociālās uzņēmējdarbības jomā, kam nepieciešams papildus nacionālais finansējums.

Par to otrdien, 11.februārī, LM informēja valdību, iesniedzot Informatīvo ziņojumu Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007. - 2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai.  LM plāno īstenot divus projektus - Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai  un Sociālo investīciju tirgus izveide Latvijā.

Lai īstenotu minētos projektus, kopumā nepieciešams ieguldīt vairāk nekā 381 tūkst. eiro, no tiem 375,4 tūkst. eiro ir attiecināmie izdevumi, no kuriem 80% plānots Progress programmas līdzfinansējums, bet 20% - valsts līdzfinansējums.

Ņemot vērā Progress programmas finanšu nosacījumus, projektu īstenošanai kopā ar nepieciešamo līdzfinansējumu ir jāparedz arī priekšfinansējums un pievienotās vērtības nodokļa maksājumi (PVN), jo PVN izmaksas uzskatāmas par neattiecināmām.

Minētie projekti ir svarīgi labklājības nozares politikas veidošanas un attīstības kontekstā, un ja netiks nodrošināts nepieciešamais līdzfinansējums, priekšfinansējums, kā arī PVN segšanai nepieciešams finansējums, projektus nevarēs īstenot.

Ņemot vērā, ka aktīvās novecošanas politikas Latvijā vēl atrodas attīstības sākuma stadijā, LM ir izstrādājusi projektu „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai". Tā mērķis ir izmantot pieejamo finansiālo atbalstu aktīvās novecošanas stratēģijas izstrādei, pievēršot īpašu uzmanību nodarbinātības jautājumiem. Aktīvas novecošanas politikas mērķis ir veicināt gados vecāku cilvēku pēc iespējas ilgāku atrašanos darba tirgū, vienlaicīgi veicinot aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī neatkarīgas dzīves iespējas.

Līdz ar to plānots izstrādāt uz pierādījumiem balstītu Latvijas aktīvās novecošanas stratēģiju, kura, ņemot vērā ievērojamās demogrāfiskās izmaiņas, veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu.
Savukārt Latvija šobrīd ir uzsākusi darbu arī pie sociālās uzņēmējdarbības attīstības optimālajiem virzieniem, tostarp regulējuma un atbalsta jautājumiem, kas sekmētu jaunas pieejas sabiedrības problēmu risināšanā un pilnveidotu potenciālo sociālo uzņēmēju un uzņēmumu darbības iespējas.

Līdz ar to LM ir izstrādājusi projekta pieteikumu „Sociālo investīciju tirgus izveide Latvijā". Tā mērķis būs sniegt ieguldījumu sociālo uzņēmējdarbību atbalstošas vides veidošanai Latvijā, kas radīs pozitīvu sociālo ietekmi sabiedrībai būtisku problēmu risināšanai. Tāpat plānots radīt iespējas sociāliem uzņēmumiem veidot vai paplašināt inovatīvos uzņēmējdarbības modeļus, aizņemoties sociālo investīciju tirgū.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv