darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno izveidot tiesisko ietvaru sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā | 12.02.2014.

Labklājības ministrija (LM) plāno izveidot tiesisko ietvaru un uzsākt veidot sistēmu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi radot iespējas šādu uzņēmumu izveidei un attīstībai Latvijā.
  
Iepriekšminēto paredz Koncepcijas projekts par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā, kuru ceturtdien, 13.februārī, plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Koncepcijas projektā analizēti četri iespējamie risinājumu varianti, tostarp, izskatītas iespējas veikt grozījumus un papildinājumus spēkā esošajos tiesību aktos vai izstrādāt jaunu likumu. Tāpat konstatētas iespējamās problēmas, riski un pozitīvie faktori. Pirmajā variantā piedāvāts veikt Komerclikuma grozījumus, 2.variantā - Biedrību un nodibinājumu likuma grozījumus, 3.variantā - Sabiedriskā labuma organizāciju likuma grozījumus. Savukārt 4. variantā plānots izstrādāt jaunu normatīvo aktu.   

Arī LM izveidotās darba grupas vērtējums ļāvis secināt, ka vēlamais risinājuma variants ir jauns normatīvais akts sociālās uzņēmējdarbības regulējumam, jo Latvijā nepastāv tāds tiesiskais ietvars, kas ietvertu visas sociālam uzņēmumam raksturīgās iezīmes.

Plānots, ka jaunais likumprojekts paredzētu skaidru uzņēmumu pārreģistrācijas kārtību. Tas nepieciešams, lai potenciālais sociālais uzņēmējs, ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem, var izvēlēties reģistrēt sociālo uzņēmumu, kā arī, lai reģistrā nesaglabātos uzņēmumi, kuri vairs nedarbojas atbilstoši sociālam uzņēmumam noteiktajām prasībām. Pasargājot jauno darbības veidu no pārprastas vai ļaunprātīgas izmantošanas, var rasties nepieciešamība noteikt, kas netiek atzīts par sociālu uzņēmumu.

Lai to īstenotu, LM kopīgi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju paredzējusi līdz 2014. gada 1. decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā likumprojektu sociālās uzņēmējdarbības regulējumam. 

Ar koncepcijas projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Mainoties sabiedrībai un tajā pastāvošajām sociālajām problēmām Eiropā, pēdējos piecos gados tālāk attīstījies un mainījies arī sociālā uzņēmuma jēdziens. Sociālie uzņēmumi vairs nav tikai darba integrācijas uzņēmumi, vai tādi, kas rada darbavietas īpašām personu grupām. Mūsdienās par sociāliem uzņēmumiem tiek uzskatīti uzņēmumi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, un to darbības spektrs un risināmo problēmu loks ir daudzveidīgs.

Sociālo uzņēmumu raksturo vairākas pazīmes:

  • vēlme atrisināt vai risināt sociālu problēmu, izmantojot biznesa metodes un instrumentus (uzņēmējdarbība, kas konkurē brīvajā tirgū);
  • ražo preces un sniedz pakalpojumus, izmanto algotu darbaspēku ar atbilstošu samaksu;
  • var sākties kā neliela vietēja līmeņa iniciatīva, kas tiek īstenota kopējās interesēs, sabiedriska labuma panākšanai;
  • valsts vai pašvaldības uzņēmums, pat, ja tas pilda kādu likumā noteiktu sabiedrisku funkciju, nav uzskatāms par sociālu uzņēmumu;
  • dibināšanas dokumentos (statūtos un dibināšanas līgumā) jāatspoguļojas sociālajam mērķim vai problēmai, kuras risināšanai uzņēmums veidots;
  • tam jādemonstrē izmērāma pozitīva sociāla ietekme, un tas tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un iesaistītās puses, kuras skar uzņēmuma saimnieciskā darbība.

Atbilstoši vispārpieņemtai starptautiskai praksei sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociāla ietekme, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm. Tas darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus saimnieciskā un inovatīvā veidā, kā arī izmanto peļņu galvenokārt sociālo mērķu sasniegšanai. Tam raksturīga arī atbildība pret vidi.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.