darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno pilnveidot darba aizsardzības prasības būvdarbu veikšanā | 20.02.2014.

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi izmaiņas noteikumos, paredzot darba aizsardzības prasību pilnveidi būvdarbu veikšanā.

Ņemot vērā jau iepriekš veiktās izmaiņas noteikumos par apmācību darba aizsardzības jautājumos, noteikumos plānots precizēt apmācības apjomu darba aizsardzības koordinatoriem būvniecībā. Plānots, ka papildu arhitekta vai būvprakses sertifikātam, šiem koordinatoriem būs jāiegūst arī specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā 40 stundu apmērā. Šīs zināšanas sniegs padziļinātu izpratni par būvniecībā raksturīgākajiem riska faktoriem.

Saskaņā ar to, ka darba aizsardzības koordinators var būt gan fiziska, gan juridiska persona, gadījumā, ja šos pienākumus veiks juridiska persona, tai būs nepieciešams nodarbināt vismaz vienu fizisku personu, kura ir ieguvusi nepieciešamo sertifikātu un apmācību.

Vienlaikus plānots precizēt prasības atbalsta sienām, kas tiek izmantotas nodarbināto aizsardzībai pret zemes būvju grunts nobrukumu, nosakot, ka tām jābūt rūpnieciski ražotām. Ar terminu „zemes būves" tiks saprasts jebkurš cilvēka darbības rezultātā mākslīgi radīts zemes objekts, kura grunts sienu nogruvums var apdraudēt tajā nodarbinātos (tranšejas, akas, tuneļi, caurtekas, būvbedres, u.c.).

Paredzēts, ka darbam augstumā būs jāizmanto atbilstošs darba aprīkojums un aizsargnožogojumi. Šīs prasības precizēs atbilstoši noteikumiem par darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā

Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo Valsts darba inspekcija saskārusies ar gadījumiem, kad būvobjektos izmantoto neatbilstošus drošības līdzekļus - paštaisītus, nenosakāmas stiprības un drošuma aizsargnožogojumus, kuru izmantošanas rezultātā notiek nelaimes gadījumi, kuri var būt letāli.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus. Projekts ceturtdien, 20.februārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Saskaņā ar VDI apkopoto informāciju 2012.gadā zemes būvju grunts sienu nobrukuma rezultātā Latvijā gāja bojā 4 nodarbinātie, savukārt 2013.gadā zemes būvju grunts sienu nobrukuma rezultātā nelaimes gadījumā darbā cietuši 8 nodarbinātie, no kuriem 5 guvuši smagus veselības traucējumus.

Informāciju sagatavoja:

Renāte Andersone, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, renate.andersone@lm.gov.lv