Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 24.02.2014.

Pirmdiena, 24. februāris

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.10.00 piedalīsies Ministru kabineta komitejas sēdē.

Ø  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Rīgas Purvciema vidusskolā;
 • piedalīsies Administratīvās Apgabaltiesas sēdē;
 • tiksies ar potenciālajām audžuģimenēm Kārsavas novadā.

Otrdiena, 25. februāris

Ø  Valsts darba inspekcijas (VDI) Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne no plkst. 15.00 līdz 17.00 uzstāsies Latvijas personāla vadīšanas asociācijas seminārā Darba aizsardzības aktuālās tendences, kam pievērst uzmanību mūsdienu darba vidē.

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.12.00 piedalīsies Ministru kabineta sēdē.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • piedalīsies Valsts administrācijas skolas organizētajā mācību kursā Administratīvais process tiesā. Runa tiesā;
 • veiks esošo lietu pārbaudi Raunas novada bāriņtiesas lietvedībā;
 • organizēs konsultāciju dienu Salacgrīvas novadā un Limbažu novadā;
 • tiksies ar Salacgrīvas novada domes vadību.

Trešdiena, 26. februāris

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis:

 • plkst.11.00 piedalīsies Sabiedrības integrācijas fonda sēdē;
 • plkst.15.30 tiksies ar Tiesībsargu Juri Jansonu, lai runātu par aktuālo sociālajā jomā.

Ø  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) plkst. 10.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 4 organizēs semināru Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektos konstatēto neatbilstību izvērtējums un projektu uzraudzības aktualitātes, kurā sniegs informāciju par auditēšanas procesā konstatētajiem būtiskākajiem trūkumiem un neatbilstībām, to novēršanas iespējām, kā arī par aktualitātēm projektu īstenošanas procesā.

Ø  Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ciemosies Raiskuma internātpamatskolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki, lai iepazītos ar skolas darbību, piedāvātajām programmām un telpām.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Rīgas Imantas vidusskolā;
 • īstenos padziļinātu izpēti seksuālās vardarbības risku novērtēšanai Tiskādu speciālajā internātpamatskolā;
 • tiksies ar Priekuļu novada Sociālā dienesta un citiem speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem;

Ceturtdiena, 27. februāris

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis:

 • plkst. 10.00 tiksies ar Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjiem;
 • plkst.11.30 tiksies ar ģimenes pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām;
 • plkst.13.00 tiksies ar organizācijas „Černobiļa" pārstāvjiem;
 • plkst.15.00 tiksies ar Daudzbērnu ģimeņu biedrības vadītāju Leonīdu Mucenieku;
 • plkst.16.00 sniegs radio Baltcom interviju.

Ø  VDI direktors Renārs Lūsis plkst. 16.00 uzņems Starptautiskās Valūtas fonda misijas pārstāvjus, lai pārrunātu situāciju nereģistrētā bezdarba jomā un citus ar VDI kompetenci saistītos jautājumus.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Ozolnieku vidusskolā;
 • piedalīsies Krāslavas novada sociālo darbinieku seminārā Par atbalsta grupu nodrošināšanas nepieciešamību darbā ar ģimenēm un bērniem;
 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā;
 • īstenos padziļinātu izpēti seksuālās vardarbības risku novērtēšanai Tiskādu speciālajā internātpamatskolā;
 • veiks esošo lietu pārbaudi Cesvaines novada bāriņtiesas lietvedībā.

Piektdiena, 28. februāris

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis:

 • plkst.10.00 dosies reģionālajā vizītē uz Jēkabpili;
 • plkst.14.00 piedalīsies Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

Ø  LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas starpresoru forumā Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums" ar prezentāciju "Pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas mehānisms bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • piedalīsies Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētajā seminārā Psihologa atzinumi sociālajām institūcijām;
 • tiksies ar Rūjienas novada Sociālā dienesta un citiem speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Informāciju sagatavoja:

Renāte Andersone, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, e-pasts renate.andersone@lm.gov.lv