Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valsts atbalstīs trūcīgos un maznodrošinātos cilvēkus elektroenerģijas tirgus atvēršanas gadījumā | 04.03.2014.

Valsts atbalstīs trūcīgos un maznodrošinātos cilvēkus elektroenerģijas tirgus atvēršanas gadījumā, apmaksājot viņiem 5 eiro no kopējā rēķina, informē Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminēto paredz otrdien, 4.martā, valdībā apstiprinātais likumprojekts Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai. Tas vēl ir jāpieņem Saeimā.

LM uzsver, ka visiem trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem paredzēts vienāds atbalsta apmērs. Tas noteikts pēc cenu sadārdzinājuma starpības pie 100 kWh patēriņa mēnesī neatkarīgi no patēriņa un mājsaimniecības lieluma, ņemot vērā, ka vairāk nekā puse no visām mājsaimniecībām viena gada ietvaros turpina lietot starta tarifu (t.i. gada patēriņš nepārsniedz 1200 kWh). Cenu sadārdzinājums ir starpība starp starta /pamata tarifu un tirgus cenu, kura ir mainīga.

Informāciju par konkrētiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem cilvēkiem pašvaldības ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību novirzīs elektroenerģijas tirgotājiem. Tas nozīmē, ka katrs tirgotājs saņems informāciju tikai par tiem cilvēkiem, kuri ir tā klienti. Tie savukārt atbilstoši piešķirtā atbalsta apmēram samazinās cilvēka finansiālās saistības par elektroenerģiju, tādējādi dzēšot iepriekšējo periodu parādu, apmaksājot kārtējo maksājumu vai arī uzkrājot avansu.

Plānots, ka paredzēto atbalstu varēs saņemt cilvēks mājsaimniecībā, ja viņam ir noslēgts līgums ar elektroenerģijas tirgotāju. Tas nozīmē, ka valsts atbalsts šobrīd nav paredzēts denacionalizēto ēku īrniekiem, mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju saņem pastarpināti no ēku apsaimniekotājiem, sociālo māju īrniekiem jo šādā situācijā atbalstu saņemtu cilvēki (saimnieks, izīrētājs), kas nav valsts atbalsta mērķa grupa.

Paredzēts, ka tirgotājam būs jāvēršas Ekonomikas ministrijā, lai saņemtu kompensāciju par cilvēkiem mājsaimniecībā piemēroto atbalstu.

Atgādinām, ka viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstiem ir dzīvokļa pabalsts. To piešķir un izmaksā pašvaldības sociālais dienests atbilstoši sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem - novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus - ienākumus un īpašumus, lai nodrošinātu vienu no cilvēku pamatvajadzībām - mājokli.

Sociālo palīdzību izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Trūcīgas/maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts no 1 līdz 6 mēnešiem ar tiesībām šo statusu piešķirt atkārtoti. 

Izmantojot LM rīcībā esošos datus, iegūtas aplēses par kopējo atbalstāmo mājsaimniecību skaitu - 127 831 mājsaimniecība.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.