Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno vienkāršot darbnespējas lapu aprites procesu | 06.03.2014.

Plānots, ka turpmāk darba devējam un pašnodarbinātajam darbnespējas jeb slimības lapā nebūs jāapstiprina darbinieka neierašanās darbā par to laiku, kad viņam ir izsniegta slimības lapa. Tādējādi būs vienkāršāks darbnespējas lapu aprites process, kā arī mazināsies administratīvais slogs gan darba devējiem, gan slimības un maternitātes pabalsta pieprasītājiem, informē Labklājības ministrija (LM).

Turpmāk iesniegumā pabalsta pieprasīšanai cilvēkam būs jāapliecina, ka viņš darba nespējas periodā nav strādājis. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā ir informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodiem. Tā dod iespēju pārbaudīt vai darba nespējas lapa nav izsniegta par periodu, kad cilvēks faktiski ir strādājis.

Tāpat plānots, ka maternitātes un slimības pabalstu varēs piešķirt, pamatojoties uz ārstu vai ārstu palīgu elektroniski sniegto informāciju par cilvēka pārejošu darbnespēju. Lai to īstenotu, šobrīd Nacionālā veselības dienesta realizētā Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" ietvaros notiek darbs pie e-pakalpojumu izstrādes darbnespējas lapas aprites procesa elektronizācijai.

Likumprojektā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām vēl paredzēts, ka apgādnieka zaudējumu apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam nedrīkstēs būt mazāks par 65 procentiem (līdzšinējo 50 procentu vietā) no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Tādējādi būs nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret cilvēkiem, kuri zaudējuši apgādnieku (neatkarīgi no apgādnieka nāves cēloņa).

Vienlaikus no minētā likumprojekta paredzēts izslēgt sākotnēji paredzēto, bet līdz šim neieviesto diferencēto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. LM uzsver, ka plānots saglabāt vienoto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.

Iepriekšminēto paredz grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu un grozījumi likumā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kas ceturtdien, 6.martā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Ar likumprojektiem iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Pēc VSAA datiem 2013.gada novembrī bija 8010 esošo atlīdzību par darbspēju zaudējumu saņēmēji, vidējais apmērs bija EUR 281,09 jeb Ls 197,55. Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu saņēma 80 cilvēki, vidējais atlīdzības apmērs EUR 207,01  jeb Ls 145,49. 2013.gada janvārī - decembrī slimības pabalstu saņēma 1118 cilvēki (cēlonis - nelaimes gadījums darbā) un 1431 cilvēks (cēlonis- arodslimība).      

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.