darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ņujorkā diskutē par sasniegumiem un izaicinājumiem dzimumu līdztiesības jomā | 11.03.2014.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme pirmdien, 10. martā Ņujorkā (ASV) ANO Sieviešu statusa komitejas paneļdiskusijā runāja par aktuāliem sieviešu veselības, ekonomikas un politiskās pārstāvniecības jautājumiem un izaicinājumiem pēc 2015.gada.

LM valsts sekretāre informēja par mūsu valsts galvenajiem sasniegumiem dzimumu līdztiesības jomā, t.sk. par sieviešu īpatsvaru politiskajā lēmumu pieņemšanā, biznesā, sieviešu izglītības līmeni. Neraugoties uz to, ka situācija un rādītāji dažādās jomās ir salīdzinoši pozitīvi, joprojām Latvijā ir izaicinājumi, lai virzītos uz dzimumu līdztiesības principu īstenošanu ikdienas dzīvē.

I.Jaunzeme uzsvēra, ka dažādi pētījumi un izvērtējumi pierāda sabiedrībā joprojām pastāvošos stereotipus attiecībā uz vīrieša un sievietes līdztiesību, kas ierobežo indivīda lēmuma pieņemšanas iespējas. Viena no izaicinošākajām jomām ir darba tirgus. Piemēram, darba tirgū ir vērojama gan horizontālā segregācija - tipiskās sieviešu un vīriešu profesijas, gan vertikālā segregācija - vīrieši ieņem augstākus amatus nekā sievietes. Sievietes izvēle par savu profesiju tiešā veidā ietekmē viņas darba algu un izaugsmes iespējas nākotnē. Stereotipi sabiedrībā var negatīvi ietekmēt jaunieša nākotnes profesijas izvēli, jo tā varētu būt atkarīga ne tikai no jaunieša spējām, prasmēm un interesēm, bet arī no sabiedrībā pastāvošiem stereotipiem, par to vai attiecīgā profesija „piestāv" konkrētam dzimumam.

Tāpat statistika liecina, ka sievietes Latvijā (līdzīgi kā citās ES valstīs) ir vairāk iesaistītas tā sauktajā neapmaksātajā darbā, kas tiek veltīts ģimenes aprūpes jautājumiem. Tas zināmā mērā norāda arī uz tradicionālu sievietes un vīrieša lomu sadalījumu ģimenē, lai gan pēdējo gadu tendences liecina, ka vīrieši arvien vairāk iesaistās ģimenes dzīvē. Šo faktoru ir būtiski apzināties, plānojot dažādus atbalsta pasākumus, lai sievietēm un vīriešiem būtu iespējas līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, kā arī atbalstītu vecāku, īpaši sieviešu līdzdalību darba tirgū.

Kopumā paneļdiskusijā diskutēja par veselības (seksuālā un reproduktīvā veselība), ekonomikas (nabadzība, darba un ģimenes dzīves saskaņošana) un politiskās pārstāvniecības (likumdošana, lai nodrošinātu līdzsvarotu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību, pilsoniskās sabiedrības iesaiste) jautājumiem.

Paneļdiskusijas dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, raksturojot savas valsts situāciju. Vienlaikus klātesošie uzsvēra tos aktuālos jautājumus, kas būtu svarīgi dzimumu līdztiesības veicināšanā gan runājot par ekonomiku, gan politisko pārstāvniecību un veselību.

Latvija ANO Sieviešu statusa komitejas sesijas ietvaros paneļdiskusiju organizēja pirmo reizi. Pasākums bija organizēts sadarbībā ar Polijas pastāvīgo pārstāvniecību ANO un Sieviešu statusa komisijas NVO forumu. Paneļdiskusijas ideja - iezīmēt tos jautājumus, kas ir svarīgi novērtējot un domājot par sasniegtajiem Tūkstošgades attīstības mērķiem un Pekinas rīcības platformā noteiktajiem mērķiem un izaicinājumiem pēc 2015.gada. Šos jautājumus diskusijas laikā skatīja no Ziemeļamerikas un Eiropas perspektīvas.

Paneļdiskusijas dalībnieki bija izvēlēti, lai pēc iespējas labāk raksturotu šo reģionu situāciju, sasniegumus un iezīmētu tos izaicinājumus/jautājumus/problēmas, kas ir aktuāli un svarīgi pēc 2015.gada. Latviju pasākumā pārstāvēja LM valsts sekretāre I.Jaunzeme, Polijas Ministru prezidenta kancelejas Valsts sekretāre Agņeška Kozlovska-Rajeviča (Agnieszka Kozłowska-Rajewicz), ASV Kongresmene Barbara Lī (Barbara Lee) ANO dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aģentūras pilsoniskās sabiedrības padomdevēju grupas pārstāve Drūda Delerapa (Drude Dahlerup). Pasākumu vadīja Eiropas sieviešu lobija Prezidente Viviāna Teitelbauma (Viviane Teitelbaum).

Atgādinām, ka LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme un eksperte Agnese Gaile no 10.līdz 14.martam Ņujorkā (ASV) piedalās ANO Sieviešu statusa komitejas 58.sesijā. LM amatpersonas pārstāvēs Latviju sesijas diskusijās Izaicinājumi un sasniegumi Tūkstošgades mērķu īstenošanā, lai uzlabotu sieviešu un meiteņu stāvokli, kā arī Tūkstošgades mērķu un Pekinas rīcības platformā noteikto izaicinājumu īstenošanā pēc 2015gada.

Sieviešu statusa komisija ir ANO ekonomikas un sociālo lietu padomes izpildkomisija (institūcija). Tā ir galvenā atbildīgā institūcija par dzimumu līdztiesības politikas un sieviešu tiesību veicināšanu globālā līmenī. Katru gadu ANO dalībvalstis satiekas ANO galvenajā mītnē Ņujorkā, lai novērtētu progresu, identificētu izaicinājumus, noteiktu jaunus mērķus, standartus un definētu konkrētas politikas, lai veicinātu dzimumu līdztiesību pasaules mērogā.

Lai veicinātu dzimumu līdztiesības jautājumu integrētu un koordinētu risināšanu, Latvijā ir apstiprināts Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.gadam. Plānā ir noteikti četri rīcības virzieni un aktivitātes dažādās politikas jomās: Dzimumu lomu un stereotipu mazināšana; sieviešu un vīriešu veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana, sieviešu un vīriešu ekonomiskās neatkarības un vienlīdzīgu iespēju veicināšana darba tirgū, dzimumu līdztiesības politikas uzraudzība un novērtēšana.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv