Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Jaunzeme Ņujorkā uzsver Latvijas sasniegumus un izaicinājumus dzimumu līdztiesības jomā | 13.03.2014.

Labklājības ministrijas valsts sekretāre I.Jaunzeme trešdien, 12.martā, piedaloties ANO Sieviešu statusa sesijas vispārējās diskusijās, uzsvēra Latvijas sasniegumus dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu situācijas uzlabošanā, skatoties no Tūkstošgades attīstības mērķu perspektīvas.

LM valsts sekretāre informēja, ka kopumā Latvijā ir vērojams progress dzimumu līdztiesības mērķu sasniegšanā, bet ir jomas, kurās vēlami uzlabojumi, īpaši jautājumos, kas skar māšu augsto mirstību, sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas pozīcijās, sieviešu un vīriešu mūža ilgumu. Tāpat I.Jaunzeme uzsvēra, ka „pēc 2015.gada, formulējot Tūkstošgades attīstības mērķus, tie būtu jāskata arī no dzimumu līdztiesības aspekta. Dzimumu līdztiesība jebkurā dzīves jomā ir būtisks priekšnoteikums ģimeņu un ilgtermiņā arī sabiedrības labklājībai kopumā."

Paralēli diskusijām un pasākumiem ANO Sieviešu statusa komisijas ietvaros, LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme 12.martā tikās ar Eiropas Padomes TRIO prezidentūru atbildīgajām amatpersonām par dzimumu līdztiesības jautājumiem - Lidiju Maču (Lydia Mutch), Luksemburgas vienlīdzīgu iespēju un veselības ministri, kā arī Terēzi Belanovu (Teresa Bellanova) Itālijas atbildīgo par sociālo politiku un vienlīdzīgām iespējām valsts sekretāres vietnieci.

Tikšanās laikā valstu pārstāvji informēja par savas prezidentūras prioritātēm dzimumu līdztiesības jomā, kā arī plānotajiem pasākumiem. Visas prezidentūras iezīmēja vienojošu elementu - Pekinas rīcības platformā noteikto mērķu īstenošanas novērtējums un jaunu izaicinājumu noteikšana. Tāpat visām prezidentūrām aktuāls jautājums būs dzimumu līdztiesības aspekts nodarbinātības pieejamībā, īpaši attiecībā uz sieviešu ekonomiskās neatkarības nodrošināšanu. Itālija īpašu uzmanību pievērsīs vardarbības pret sievieti mazināšanas jautājumiem.

Sieviešu statusa komisija ir ANO ekonomikas un sociālo lietu padomes izpildkomisija (institūcija). Tā ir galvenā atbildīgā institūcija par dzimumu līdztiesības politikas un sieviešu tiesību veicināšanu globālā līmenī. Katru gadu ANO dalībvalstis satiekas ANO galvenajā mītnē Ņujorkā, lai novērtētu progresu, identificētu izaicinājumus, noteiktu jaunus mērķus, standartus un definētu konkrētas politikas, lai veicinātu dzimumu līdztiesību pasaules mērogā.

2000. gadā pasaules līderi parakstīja ANO Tūkstošgades deklarāciju, kurā minēta apņemšanās veikt pasākumus astoņu Tūkstošgades Attīstības mērķu (Millenium Development goals) īstenošanai. Tie skar dažādus jautājumus, kuri saistīti ar dzīves līmeņa uzlabošanu tādās jomās kā izglītība, veselība, vides ilgtspēja u.c. Tūkstošgades attīstības mērķu izpilde, īpaši jautājumā  par attīstības sadarbības veicināšanu ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm.

ANO Tūkstošgades mērķi paredz samazināt nabadzību, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem, mazināt bērnu mirstību, uzlabot mātes veselību, ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus, nodrošināt vides ilgtspēju, palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība).

Atgādinām, ka LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme un eksperte Agnese Gaile no 10.līdz 14.martam Ņujorkā (ASV) piedalās ANO Sieviešu statusa komitejas 58.sesijā. LM amatpersonas pārstāvēs Latviju sesijas diskusijās Izaicinājumi un sasniegumi Tūkstošgades mērķu īstenošanā, lai uzlabotu sieviešu un meiteņu stāvokli, kā arī Tūkstošgades mērķu un Pekinas rīcības platformā noteikto izaicinājumu īstenošanā pēc 2015. gada.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv