Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 17.03.2014.

Pirmdiena, 17.marts

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas un bērna personisko un mantisko interešu pārbaudi sociālās aprūpes centrā Tērvete;
 • tiksies ar Lauberes bērnu nama direktori par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem.

Otrdiena, 18.marts

VBTAI speciālisti:

 • piedalīsies Ogres novada skolu klašu audzinātāju metodiskās apvienības seminārā Ogres Valsts ģimnāzijā;
 • pārbaudīs Cēsu novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • piedalīsies konsultāciju dienā Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem;
 • pārbaudīs krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildi Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pašvaldībā;
 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Daugavpils SLP bērnu namā - patversmē Priedīte.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Krāslavas filiāles darbinieki plkst. 10.00 piedalīsies Krāslavas novada pašvaldības Sociālā dienesta rīkotajā seminārā, kurā apspriedīs NVA un Sociālā dienesta turpmāko sadarbību.

Trešdiena, 19.marts

Labklājības ministrs Uldis Augulis:

 • plkst.9.00 tiksies ar Latvijas Samariešu apvienības pārstāvjiem;
 • plkst.13.30 piedalīsies Demogrāfisko lietu padomes sēdē, kuras laikā diskutēs par aktuālo atbalsta sniegšanā ģimenēm ar bērniem un citiem jautājumiem. Sēde notiks Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36.

VBTAI speciālisti no 19. līdz 21.martam piedalīsies Valsts robežsardzes projekta Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana, veicot darbības ar patvēruma meklētājiem ietvaros organizētajās apmācībās Starpkultūru komunikācija.

 

Ceturtdiena, 20.marts

Labklājības ministrs Uldis Augulis Briselē (Beļģijā) piedalīsies Trīspusējā sociālajā samitā izaugsmei un nodarbinātībai.  Samita tēma ir Atjaunojot uzticēšanos Eiropai: koncentrēšanās uz darbvietu radīšanu - gūtie secinājumi un nākotnes virzieni. Pasākuma mērķis ir sekmēt sociālo dialogu Eiropas Savienības līmenī, uzsākt diskusiju par Eiropa 2020 stratēģijas ieviešanas jautājumiem.

VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi pirmsskolas izglītības iestādē Pasaku valstība;
 • piedalīsies sanāksme Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā par grozījumiem Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā;
 • pārbaudīs Mazsalacas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • veiks plānoto tematisko bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Strazdes bērnu namā.

NVA pārstāvji:

 • piedalīsies seminārā Rīgas reģionālās filiālē plkst. 10.00 Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, kurā sniegts informāciju par situāciju darba tirgū un NVA pakalpojumiem darba devējiem.;
 • tiksies ar Rīgas Sociālā dienesta un Pierīgas novadu Sociālo dienestu darbiniekiem, lai izvērtētu sadarbības rezultātus.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžas studentu pašpārvalde organizē Erudīcijas konkursu Jūrmalas profesionālās vidusskolas un Koledžas audzēkņiem, kurā piedalīsies arī SIVA vokālais ansamblis Spārni.

Piektdiena, 21.marts

VBTAI speciālisti piedalīsies VSIA Piejūras slimnīca psihiatriskās klīnikas bērnu nodaļas vadītājas Dr. E. Siliņas lekcijā audžuģimeņu atbalsta grupas ietvaros.

Sestdiena, 22.marts

VBTAI speciālisti piedalīsies informatīvā atpūtas pasākumā audžuģimenēm Talsu novada bāriņtiesas un Ventspils krīzes centra projekta ietvaros Ventspilī.

NVA Aizkraukles filiāles darbinieki piedalīsies Pārnovadu uzņēmēju dienā, kas visas dienas garumā norisināsies Aizkraukles IGA centrā.

 

Informāciju sagatavoja:

Renāte Andersone, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, e-pasts renate.andersone@lm.gov.lv