darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 21.03.2014.

Pirmdiena, 24.marts

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.11.30 piedalīsies Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas asociācijas rīkotajā E-prasmju nedēļas atklāšanas pasākumā. Tā ietvaros norisināsies augsta līmeņa nozares līderu un politikas veidotāju diskusija par e-prasmju attīstības veicināšanu Latvijā. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis piedalās Ministru kabineta komitejas sēdē.  

Ø  Valsts darba inspekcija (VDI) E-prasmju nedēļas ietvaros organizē praktisku semināru OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai no plkst. 14.00 līdz 16.00, Gulbenes novada bibliotēkas konferenču zālē.

Ø  Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji:

 • plkst. 10.30 Jēkabpilī, viesnīcas Luiize telpās, rīko semināru Efektīvi reģionālā bezdarba risinājumi. Par reģionālās nodarbinātības veicināšanas risinājumiem spriedīs Latvijas, Polijas un Vācijas nodarbinātības speciālisti, tiks stāstīts arī par nodarbinātības labās prakses piemēriem šajās valstīs;
 • no plkst. 10.00 Kuldīgas filiālē organizēs informatīvu semināru NVA e-pakalpojumi - atbalsts karjeras veidošanā un darba meklēšanā. No plkst. 12.00 sāksies atvērto durvju diena jauniešiem;
 • no plkst. 10.10 līdz 11.40 Madonas filiālē organizēs lekciju NVA e-pakalpojumi jauniešiem (pasākums vidusskolēniem un jauniešiem).

Visu dienu apmeklētājiem būs pieejams informatīvais stends ar informāciju par aģentūrā sniegtajiem pakalpojumiem, izglītības turpināšanas iespējām. Jaunieši varēs saņemt individuālās karjeras konsultācijas.

Ø  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Rīgas 53. vidusskolā;
 • izvērtēs projekta konkursam Jauniešu mājas izveidi bērnu aprūpes iestādēs esošajiem bērniem Tērvetes novadā.

Ø  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) E-prasmju nedēļas ietvaros rīkos lekciju Lietvedības dokumentu e-prasmīga sagatavošana, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, Atbalsta centrā no plkst. 12.00 līdz 13.30.

Otrdiena, 25.marts

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.12.00 piedalās Ministru kabineta sēdē.  

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.18.30 piedalīsies TV5 raidījumā Mūsu tēma un informēs par aktuālo sociālajā jomā.

Ø  LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa Briselē vadīs EMCO Ad Hoc grupas ES dalībvalstu sanāksmi, kurā vērtēs, kā tās ir ieviesušas rekomendācijas darba tiesisko attiecību jomā, kā arī diskutēs par Darba tirgus reformu ziņojumu.

Ø  LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta pārstāvji piedalīsies Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde, kurā izskatīs jautājumus par pagājušā gada nogalē apstiprinātajā politikas plānošanas dokumentā Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam noteiktajām aktivitātēm 2014.gadam, kā arī par 2014.gada I ceturksnī paveikto.

Ø  VDI E-prasmju nedēļas ietvaros organizē praktisku semināru OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai, no plkst. 11.00 līdz 13.00, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Ø  Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji:

 • plkst. 10.30 Valmierā, viesnīcas Hotel Wolmar telpās, rīko semināru Efektīvi reģionālā bezdarba risinājumi. Par reģionālās nodarbinātības veicināšanas risinājumiem spriedīs Latvijas, Polijas un Vācijas nodarbinātības speciālisti, tiks stāstīts arī par nodarbinātības labās prakses piemēriem šajās valstīs;
 • plkst. 10.00 Ventspils centralizētajā bibliotēkā organizēs informatīvu pasākumu, kurā plkst. 11.00 jaunieši varēs piedalīties pasākumā E-prasmes tavai karjerai. Tāpat plkst. 15.00 seniori varēs piedalīties pasākumā Veic pirmo klikšķi un plkst. 17.30 pasākumā varēs piedalīties nodarbinātie un citi interesenti;
 • Valkas filiālē organizēs informatīvu semināru darba meklētājiem E-prasmju attīstība darba meklēšanā.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi N. Draudziņas vidusskolā un Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pārbaudīs Ogres novada Suntažu bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Cesvaines internātpamatskolā un Biržu pamatskolā.

Ø  SIVA E-prasmju nedēļas ietvaros sniegs tiešsaistes lekciju/konsultāciju Ieskats brīvpieejas vidē LINUX. Lekcija tiešsaistē no plkst. 16.00 līdz 17.20. Saite uz videokonferenci: http://koledza.siva.gov.lv/moodle/login/index.php

Trešdiena, 26.marts

Ø  LM plkst. 14:00 notiks Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksme, kurā runās par ES Pamattiesību aģentūras pētījumu par uz dzimumu balstītas vardarbības pret sievietēm rezultātiem. Tāpat runās par ANO Sieviešu statusa komisijas 58.sesiju un RCS Marta prezentēs pētījuma rezultātus, kas veltīti Latvijas jauniešu izpratnei par seksuālo bulingu un tā mazināšanas iespējām.

Ø  LM Darba tirgus departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa Polijā no 26. līdz 27.martam piedalīsies EurActiv informācijas tīkla pasākumā Inovatīvi veidi ilgstošā bezdarba mazināšanai, tajā skaitā piedaloties diskusijā ar Polijas valdības pārstāvjiem par Polijas pieeju un plāniem ilgstošā bezdarba mazināšanai un to līdzībām vai atšķirībām Latvijas un citu ES valstu gadījumos.

Ø  LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta pārstāvji plkst.17.00 Alberta ielā 13 piedalīsies PROVIDUS organizētajā diskusijā Darbs + ģimene. Kuru gan tas satrauc?, lai runātu par to, kas ir ģimenēm draudzīga darbavieta, kādi sociālie, ekonomiskie un politiskie faktori Latvijā ietekmē to veidošanos un ko uzņēmumi dara un varētu darīt, lai radītu godīgus nosacījumus darba ņēmējiem, neatkarīgi no viņu dzimuma.

Ø  NVA pārstāvji:

 • plkst. 11.00 Ropažu novada bibliotēkā piedalīsies E-prasmju nedēļas informatīvajā pasākuma ar prezentāciju par iespējām meklēt darbu e-vidē (pasākuma auditorija - Ropažu sociālā dienesta klienti);
 • plkst.11.00 Tukuma filiālē organizēs informatīvo pasākums darba meklētājiem un no plkst. 13.00 līdz 15.00 filiālē notiks informatīvais pasākums skolēniem E-prasmju nedēļas ietvaros;
 • Valkas filiālē organizēs informatīvu semināru jauniešiem E-karjeras pakalpojumi jauniešiem;
 • plkst. 11.00 Aizkraukles filiālē organizēs pasākumu visiem interesentiem E-pakalpojumi darba meklēšanas un karjeras veidošanas jomā. Tāpat no 13.00 sniegs karjeras konsultācijas jauniešiem;
 • plkst. 10.00 Jēkabpils filiālē organizēs informatīvu pasākumu darba meklētājiem un no plkst. 13.00 līdz 15.00 filiālē norisināsies informatīvais pasākums skolēniem.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestādē;
 • piedalīsies Valsts policijas organizētajā sanāksmē ar Itālijas Galvenā Kriminālpolicijas direktorāta Starptautiskās sadarbības departamenta ekspertiem;
 • organizēs metodisko dienu Krustpils novada bāriņtiesā;
 • piedalīsies SPA projekta preses konferencē Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm Daugavpilī;
 • organizēs konsultāciju dienu Saldus novada Rubas pagasta iedzīvotājiem un speciālistiem;
 • tiksies ar Rubas pagasta ģimenēm, kuras iesaistītas projekta līdzdalības pasākumos Providus projekta ietvaros;
 • no 26. līdz 27.martam veiks padziļinātu izpēti vardarbības risku novērtēšanai Katvaru speciālajā internātpamatskolā.

Ceturtdiena, 27.marts

Ø  VDI E-prasmju nedēļas ietvaros organizēs praktisku semināru OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai, no plkst. 13.00 līdz 15.00, Preiļu Biznesa inkubatora telpās.

Ø  NVA pārstāvji:

 • plkst. 11.00 Viļānu novada domē organizēs informatīvu semināru jauniešiem un citiem interesentiem E-pakalpojumi profesijas un izglītības izvēlē dažāda vecuma cilvēkiem, kā arī visu dienu jauniešiem iespējams iegūt karjeras konsultāciju;
 • plkst. 10.00 Daugavpils filiālē organizēs informatīvu pasākumu darba meklētājiem E-prasmju attīstība darba meklēšanā un karjeras veidošanas jomā. Tāpat plkst. 14.00 norisināsies informatīvs pasākums E-pakalpojumi profesijas un izglītības izvēlē vidusskolēniem;
 • plkst. 10.00 Ludzas filiālē organizēs informatīvu pasākumu jauniešiem-darba meklētājiem E-pakalpojumi jauniešu karjerai un nodarbinātībai un no plkst. 11.00 norisināsies informatīvs pasākums pārējiem darba meklētājiem E-pakalpojumi darba meklēšanas un karjeras veidošanas jomā. Tāpat visas dienas garumā jauniešiem iespējams iegūt karjeras konsultācijas;
 • plkst. 16.00 piedalīsies Salaspils novada organizētā pasākumā, kurā informēs par NVA pakalpojumu e-iespējām.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Rīgas 6. vidusskolā un Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē Dartija;
 • pārbaudīs Līvānu novada bāriņtiesā esošās lietas;
 • no 27. līdz 28.martam veiks padziļinātu izpēti vardarbības risku novērtēšanai Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā - attīstības centrā.

Ø  SIVA organizēs semināru Veiksmīgas prezentācijas sagatavošana, kurā apskatīs mūsdienīgu rīku - tiešsaistes interaktīvu prezentāciju veidošanas rīku PREZI. Lekcija notiks Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, Atbalsta centrā no plkst. 14.00 līdz 15.00.

Piektdiena, 28.marts

Ø  Labklājības ministrs Uldis Augulis dosies reģionālajā vizītē uz Liepāju un Grobiņu. Tās laikā ministrs viesosies Liepājas pašvaldībā un Sociālajā dienestā, kā arī apmeklēs Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Tāpat U.Augulis viesosies Liepājas Neredzīgo biedrībā. Savukārt dienas izskaņā labklājības ministrs apmeklēs Valsts sociālā aprūpes centra "Kurzeme" filiāli "Liepāja", kā arī dosies vizītē uz Grobiņas pašvaldību.

Ø  LM Darba tirgus departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa kopā ar pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas Briselē piedalīsies EMCO sanāksmē, kurā tiks vērtēts, kā ES dalībvalstis ir ieviesušas rekomendācijas augstākās izglītības jomā.

Ø  LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele - Dubrovska piedalīsies Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Baltijas valstu konferencē Sociālā darba speciālistu profesionālās aktualitātes un tendences, ar prezentāciju Profesionāla sociālā darba pamatnostādnes 2014.-2020.gadam un plānotie pasākumi.

Ø  VDI pārstāvji uzstāsies E-prasmju nedēļas seminārā Salaspils novada uzņēmējiem, no plkst. 10.00 līdz 12.00, Salaspils novada domē.

Ø  NVA pārstāvji:

 • plkst. 16.00, Liepājā, Jauniešu mājā Kungu ielā 24 organizēs informatīvu pasākumu jauniešiem NVA E-pakalpojumi jauniešu karjerai un nodarbinātībai;
 • plkst. 10:00 Preiļu filiālē organizēs informatīvu semināru jauniešiem un citiem interesentiem NVA e-pakalpojumi Jūsu karjerai un nodarbinātībai, visas dienas garumā - karjeras konsultācijas jauniešiem. Tāpat plkst. 11.00 norisināsies informatīvs seminārs par VSAA pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām.

Ø  VBTAI speciālisti:

 • izvērtēs projekta konkursam Jauniešu mājas izveide bērnu aprūpes iestādēs esošajiem bērniem iesniegtos pieteikumus Balvu novadā, Rēzeknes pilsētā un novadā

 

Informāciju sagatavoja:

Renāte Andersone, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, e-pasts renate.andersone@lm.gov.lv