Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: no 2014.gada ir spēkā citi nosacījumi ieturējumiem no pensijām, pabalstiem un atlīdzībām | 24.03.2014.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka kopš 2014.gada 1.janvāra spēkā ir citi nosacījumi, veicot ieturējumus no valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām.

Sākot no 2014.gada 1.marta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), veicot ieturējumus no valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām, piemēro tos pašus nosacījumus kā ieturējumiem no darba samaksas. Proti, veicot ieturējumus no valsts pensijām 30% apmērā no pensijas saņēmējam izmaksājamās summas, tiek saglabāti naudas līdzekļi 320 eiro jeb minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu saglabāti līdzekļi 64,03 eiro jeb valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Savukārt veicot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā - cilvēkam saglabājami 50 procenti no minimālās mēneša darba algas apmēra jeb 160 eiro. Šajā situācijā uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu ir jāsaglabā līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta jeb 64,03 eiro apmērā.

Vienlaikus LM uzsver, ka grozījumi Civilprocesa likuma 595.panta otrajā daļā bija pieņemti, neņemot vērā VSAA iespējas izpildīt šo likuma normu no 1.janvāra. Līdz ar to tikai, sākot ar martu, VSAA informācijas sistēmas varēja sagatavot jaunajai ieturējumu kārtībai. Tas nozīmē, ka tiek pārtraukti ieturējumi no pakalpojumiem tajos gadījumos, kad izmaksājamā summa pēc nodokļu ieturējumiem ir mazāka par 320 eiro. Uzturlīdzekļu piedziņas lietās vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā cilvēkam saglabājamā summa ir 160 eiro.

Tiem cilvēkiem, kuriem ieturējumi jau ir veikti, ir jāvēršas pie tiesu izpildītājiem, lai noskaidrotu, vai nauda vēl nav pārskaitīta piedzinējiem.  Tajos gadījumos, kad nauda vēl nav pārskaitīta uz piedzinēju kontiem, cilvēki var vērsties pie attiecīgā tiesu izpildītāja ar iesniegumu un pierādījumiem, ka attiecīgā summa ir nepamatoti ieturēta. Ja pieprasījums būs pamatots, tiesu izpildītāji atgriezīs ieturētās summas. Ņemot vērā, ka no cilvēkiem ieturētās naudas summas ir ieskaitītas zvērinātu tiesu izpildītāju kontos, kas savukārt naudu pārskaita piedzinējiem, VSAA nevar atgriezt ieturējumus, kas veikti parāda piedzinēja labā.

LM atgādina, ka Civilprocesa likumā veiktie grozījumi neatbrīvo cilvēkus no pienākuma samaksāt parādu un tas, ka no pensijām, pabalstiem un atlīdzībām vairums gadījumos nevarēs veikt parāda piedziņu, parāda summu nesamazināsies. Tostarp Civilprocesa likumā paredzēti citi piedziņas veidi, kā, piemēram, piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo un nekustamo mantu.

Atgādinām, ka 2013.gada 19.decembrī Saeimā pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā. Tie no 2014.gada 1.janvāra paredz citādu parādu piedziņu no darba algas un citiem maksājumiem, t.sk. pensijām, pabalstiem. Likuma 594.pants paredz, ka parādniekiem ir jāsaglabā minimālais naudas apmērs - 320 eiro, atsevišķos gadījumos (uzturlīdzekļu lietās) 160 eiro.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.