Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā veiktas par 90,6% darba ņēmēju | 25.03.2014.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas par 90,6 % jeb 312,1 tūkst. darba ņēmējiem veiktas pilnā apmērā, liecina Labklājības ministrijas (LM) apkopotā informācija par faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām laikā no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada septembrim.

Kopumā analizēta informācija par darba ņēmējiem, kuri sasnieguši un pārsnieguši 50 gadu vecumu.  Tie ir 344,4 tūkst. jeb 32,3 % no visiem darba ņēmējiem, kuri iepriekšminētajā laika periodā reģistrēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

LM uzsver, ka kopumā laika periodā no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada septembrim ir palielinājies to darba ņēmēju īpatsvars, par kuriem iemaksas ir veiktas pilnā apmērā, bet samazinājies to skaits, par kuriem iemaksas ir veiktas nepilnā apmērā.

Par 8% jeb 27,4 tūkst. darba ņēmējiem iemaksas veiktas nepilnīgi, proti, tās nav veiktas pilnā apmērā. Par 1,1% jeb 3,7 tūkst. darba ņēmējiem veiktās iemaksas bijušas nulle, jo darba ņēmējs minētajā periodā, iespējams, bijis bezalgas atvaļinājumā. Par 0,3% jeb 1,1 tūkst. darba ņēmēju iemaksas vispār nav veiktas.

Tāpat konstatēts, ka līdz 2014.gada 20.janvārim divdesmit trīs cilvēki paši ir veikuši iemaksas pensiju apdrošināšanai. Trīs cilvēkiem VSAA jau veikusi pārmaksāto iemaksu atmaksu, jo darba devējs ir samaksājis iemaksu parādu. Pārējiem - nosūtīta informācija par pārmaksātajām iemaksām, un pēc iesnieguma saņemšanas - tās atmaksās.

Tāpat ziņojumā iekļauta informācija par nokavēto iemaksu piedziņu, jo Ministru kabinets uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam (VID) prioritāti piedzīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādus. Saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatiem 2013.gadam aprēķinātas (deklarētas) VSAOI summas kopumā 2,14 mljrd. EUR apmērā. Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju 2013.gadā darba devēji VSAOI faktiski bija veikuši 2,18 mljrd. EUR apmērā (t.sk. maksājumi par iepriekšējiem periodiem, nokavējuma nauda). Uz 2014.gada 1.janvāri kopējais parāds (VSAOI un sociālais nodoklis) bija 180, 5 milj. EUR, kas, salīdzinot ar 2013.gada sākumu, samazinājies par 35,8%. Uz 2014.gada 1.janvāri darba devēju - VSAOI parādnieku kopējais skaits bija 52 859 jeb par 8040 mazāk nekā 2013.gada sākumā.

Ar informatīvo ziņojumu Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu otrdien, 25.martā, LM iepazīstināja valdību.

Atgādinām, ka no 2011.gada 1.janvāra likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka cilvēks ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, ja par viņu faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Ja darba devējs iemaksas nav veicis, tad cilvēkam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības pašam veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Ministru kabinetam ik pēc sešiem mēnešiem jāizvērtē faktiski veikto obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz cilvēku sociālo nodrošinājumu, un jāiesniedz Saeimai par to ziņojums.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv