Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Precizētas apmācību prasības speciālistu darbam ar bērniem | 01.04.2014.

Otrdien, 1.aprīlī, valdībā precizēta speciālo zināšanu apguves kārtība bērnu tiesību aizsardzības jomā, to saturs un apjoms. Izmaiņas netieši ietekmēs visus bērnus Latvijā, jo speciālistus, kuri pārrauga bērnu tiesību ievērošanu vai strādā ar bērniem, pilnvērtīgāk apmācīs, lai sekmētu bērnu tiesību ievērošanu, vardarbības atklāšanu un novēršanu, informē Labklājības ministrija (LM).

Speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā nepieciešamas tiesnešiem, advokātiem, prokuroriem, Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī psihologiem, kuri strādā ar bērniem, pedagogiem un citiem pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Tādējādi apmācības ietekmēs un uzlabos to speciālistu darbu, kuri strādā ar bērniem kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa vai civilprocesa ietvaros, kā arī to speciālistu darbu, kuri var saskarties ar vardarbības gadījumiem pret bērniem.

Minētās izmaiņas ir nepieciešamas, lai speciālisti, kuri strādā ar nepilngadīgajiem, cietušajiem noziedzīgajos nodarījumos, vai ar nepilngadīgajiem, pret kuriem ir ierosināts kriminālprocess vai administratīvā pārkāpuma lietvedība, pratināšanu veiktu pēc iespējas saudzīgāk bērnu psihei. Tāpat speciālistiem ir nepieciešams pilnveidot zināšanas, lai atpazītu iespējamos riskus vardarbībai pret bērnu ģimenēs.

Noteiktas arī prasības lektoriem, kuri vada mācības. Turpmāk pedagogiem vienlaikus ir jābūt teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām atbilstošajā jomā, tas ir bērnu tiesību aizsardzībā, psiholoģijā vai sociālajā darbā.

Līdz šim šādas prasības bija noteiktas apstiprinātajā izglītības programmas paraugā, bet praksē izglītības iestāde nevarēja saskaņot mācību programmu ar LM, ja lektoru izglītība un pieredze nebija atbilstoša.

LM šobrīd izstrādā programmu paraugus, saskaņā ar kuriem notiks apmācības. Līdz ar to speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, nepieciešams apgūt: bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, normatīvos aktus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, saskarsmes ar bērnu veidošanas principus, kā arī citus jautājumus.

Mācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam organizēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saskaņā ar valsts budžetam piešķirtajiem līdzekļiem.

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu.

Izmaiņas speciālo zināšanu apguves kārtībā bija nepieciešamas, lai pilnvērtīgāk nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/93 ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Prasība apmācīt speciālistus bērnu tiesību aizsardzības jomā izriet no citiem starptautiskajiem dokumentiem, tai skaitā no ANO Bērnu tiesību komitejas ieteikumiem.

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv