Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM valsts sekretāre piedalīsies OECD sēdē | 02.04.2014.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre ceturtdien un piektdien, 3.un 4.aprīlī, Parīzē (Francija) piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē (ELSAC), informē LM.

Sanāksmē pārrunās aktuālos nodarbinātības jautājumus, tostarp, ELSAC darba plānu 2015.-2016.gadam un divu OECD veikto pētījumu "Imigrantu un viņu bērnu integrācija Itālijas darba tirgū" un "Bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem Lielbritānijā" rezultātus.

OECD ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 34 attīstītākās pasaules valsts, to skaitā arī 21 ES dalībvalsti. OECD savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā

OECD izstrādā vadlīnijas, standartus un starptautiskos tiesību instrumentus, gatavo makroekonomiskās un strukturālās politikas analīzi, rīko konsultācijas, seminārus, forumus un ministru līmeņa sanāksmes, veic nozīmīgus ekonomiskos, sociālos un statistiskos pētījumus. OECD palīdz valstīm apzināt iespējamās ekonomiskās un sociālās problēmas sektorālā griezumā, un palīdz noteikt stratēģijas to risināšanai.

Atgādinām, ka 2013.gada 15. oktobrī OECD Padomes sēdē Parīzē apstiprināta Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karte". Tā nosaka Latvijas pievienošanās plānu organizācijai, tai skaitā iestāšanās nosacījumus, komitejas un galvenos instrumentus, pēc kuriem tiks vērtēta atbilstība OECD standartiem, kā arī procedūras un citu procesa norisei nepieciešamo informāciju.

2014.gada 14. februārī Latvija iesniedza OECD iestāšanās sarunu Sākotnējo memorandu. Sākotnējais memorands ir Latvijas vērtējums par tās spēkā esošo tiesību aktu un to piemērošanas atbilstību OECD standartiem. Sākotnējā memoranda iesniegšanu var uzskatīt par pirmā posma noslēgšanu Latvijas pievienošanās OECD procesā.

OECD un organizācijas dalībvalstis uzsāks padziļinātu izvērtējumu. Nepieciešamības gadījumā Latvijas valdībai tiks sniegtas rekomendācijas gan tiesību aktu, gan to piemērošanas uzlabošanā. Tehniskās sarunas vienlaikus norisināsies ar 21 OECD komiteju un ietvers gan organizācijas ekspertu vizītes Latvijā, gan Latvijas pārstāvju diskusijas ar dalībvalstīm komiteju sanāksmju ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv