darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Briselē informēs par Jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā | 08.04.2014.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme otrdien, 8.aprīlī, Briselē Eiropas Komisijas (EK) konferences Jauniešu garantija: kā to iedarbināt paneļdiskusijā iepazīstinās ar Jauniešu garantijas ieviešanu Latvijā.

Konferences mērķis ir izvērtēt progresu Jauniešu garantijas ieviešanā dalībvalstīs un apspriest jautājumus, kas saistīti ar šo pasākumu plānošanu un īstenošanu.

LM valsts sekretāre uzsvērs, ka Jauniešu garantija Latvijā paredz visaptverošu pieeju jauniešu, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, iekļaušanai izglītības sistēmā un darba tirgū. Šajā procesā paredzēts iesaistīt daudzus partnerus un īstenot plašu pasākumu kopumu - sākot ar motivācijas programmām pašvaldībās tiem jauniešiem, kas atrodas tālu no darba tirgus un neapmeklē skolas un beidzot ar profesijas un pirmās darba pieredzes ieguvi, kā arī atbalsta sniegšanu komercdarbības uzsākšanai.

Jauniešu garantijas ietvaros liela uzmanība veltīta sadarbībai ar darba devējiem. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenos tādus atbalsta pasākumus, kā Pirmā darba pieredze jaunietim, Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā.

Izglītības jomā plānots īstenot vairākus pasākumus, kas paredz darba vidē balstītu mācību - tā būs neatņemama profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa.

LM valsts sekretāre skaidro, ka Jauniešu garantiju īstenos vairākos posmos:

  • līdz šīm īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu apjoma palielināšana jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem;
  • 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana, radot iespēju īsā laikā iegūt kvalifikāciju un iekļauties darba tirgū tiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības un nav atraduši darbu;
  • jauna projekta īstenošana pašvaldībās ar mērķi galvenokārt atgriezt izglītībā un ar tālākām iespējām iesaistīt darba tirgū neaktīvos jauniešus vecumā no 13 līdz 24 gadiem.

Jauniešu garantijas galvenā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuriem pēc reģistrācijas NVA vai jauniešu garantijas klienta statusa saņemšanas 4 mēnešu laikā plānots piedāvāt kvalitatīvu darba, mācekļa prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājumu, tajā skaitā izglītības programmu, kuras pabeidzot viņi iegūs atzītu profesionālo kvalifikāciju.

Atsevišķi jauniešu garantijas pasākumi būs pieejami arī jauniešiem no 25 līdz 29 gadiem. Viņiem piedāvās atbalstu darba meklēšanā, dalību konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, karjeras konsultācijas, atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, subsidētās nodarbinātības pasākumus un iesaistīšanos 1 un 1,5-gadīgajās profesionālās izglītības programmās.

Vienlaikus LM līdz 2014.gada 1.oktobrim plāno īstenot pētījumu par jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu, profilu un aktivizācijas iespējām. Tas nepieciešams, ņemot vērā, ka jauniešiem paredzētos nodarbinātības un izglītības pasākumus nepieciešams pastiprināti uzraudzīt Jauniešu garantijas ietvaros un izpētīt to ietekmi uz jauniešu darbā iekārtošanos un ilgtermiņa iesaisti darba tirgū. To paredzēts darīt, piesaistot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertīzi.

Jauniešu garantijas īstenošanā izmantos Latvijas valsts budžeta līdzekļus, Eiropas Sociālā fonda un papildus Jauniešu garantijas īstenošanai piešķirtos līdzekļus. Kopumā Jauniešu garantijas īstenošanai laikā no 2014. līdz 2020.gadam paredzēti 66,7 milj. eiro.

Atgādinām, ka šobrīd jaunieši, kuri nemācās vai nestrādā, vai neapgūst arodu Jauniešu garantijai var pieteikties, reģistrējoties NVA kā bezdarbnieki. Sākot ar 2014.gada vasaru, jauniešu garantijas klienta statusu varēs saņemt arī tie jaunieši, kas iesaistīsies VIAA īstenotajā projektā, kas paredz profesionālās izglītības iegūšanu.

Jauniešu garantija darbosies laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam un tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem no 15 - 24 gadiem, lai mazinātu jauniešu bezdarbu un uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Atsevišķus pasākumus piedāvās jauniešiem vecumā 13-15 gadi un 25-29 gadi.  

Pēc statistikas datiem Latvijā pērn bija 12% jeb 28 tūkst. jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu skaits. Visbiežākie šķēršļi darba tirgū ir nepietiekams izglītības līmenis (vairāk kā 70% no minētās grupas jauniešiem) un darba pieredzes trūkums (iepriekšējā darba pieredze ir bijusi tikai 40% jauniešu, parasti zemāk kvalificētajās profesijās un darbavietās); izglītībā - bieži vien sociāli ekonomiskie apstākļi.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.