Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Notiks kustības Draudzīga skola Vienojošo pasākumu nedēļa | 11.04.2014.

No 14. līdz 17.aprīlim kustības Draudzīga skola skolās notiks Vienojošo pasākumu nedēļa. Tās laikā kustības skolās notiks dažādi tematiskie pasākumi, iesaistot aktivitātēs ne tikai skolēnus, bet arī pedagogus, vecākus un citus ar skolu vai pašvaldību saistītos cilvēkus.

Vienojošo pasākumu norise kustības Draudzīga skola dalībniekiem dos iespēju skolām vairot savu piederību kustībai, vienlaikus klasēm vai skolēnu kolektīviem apgūstot jaunas iemaņas un prasmes, kā arī saliedējot savus kolektīvus un iesaistot tajos jaunus dalībniekus. Vienojošie pasākumi ļaus arī popularizēt kustību Draudzīga skola ne tikai skolu vidē, bet arī aktīvāk iesaistīt kustības aktivitātēs vecākus, pedagogus un skolu personālu.

Organizējot Vienojošo pasākumu nedēļu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veica skolu aptauju par potenciāli interesantākajām un atraktīvākajām idejām nedēļas norisēm. Aptaujas rezultāti tika apkopoti un piedāvāti skolām. Ko, kā un cik daudz darīt, katra skola izvēlējās pati.

Vienojošo pasākumu nedēļas katrai dienai ir sava tematika. Pirmajā dienā, kuras moto ir Darbojies! Jeb Talkas diena, skolas ir aicinātas iešūpoties Lielās talkas darbiem, vienlaikus izdarot kaut ko labu savai skolai un tuvākajai apkārtnei, kā arī pavadot vienu dienu labā sabiedrībā un interesantos pasākumos. Kopīgu talku ideja visbiežāk tika minēta arī pašu skolu iesūtītajās iecerēs.

Otrās dienas moto ir Iepazīsti! Jeb Ekskursiju un pārgājienu diena. Šīs dienas aktivitātes laikā klase vai skolēnu grupa var doties kādā tematiskā pārgājienā vai nelielā ekskursijā, tās laikā apzinot vietējo kultūrvēstures vai ģeogrāfijas mantojumu. Aktivitātei vēlams piesaistīt vietējos speciālistus - šo jautājumu pārzinātājus, lai pasākumam būtu iespējami lielāka pievienotā vērtība.

Trešā diena ir Radošo aktivitāšu diena ar moto Radi!. Šajā aktivitāšu dienā dalībniekiem piedāvās attīstīt savu radošumu un organizēt skolā atbilstošus pasākumus, piemēram, kulinārijas konkursus par labāko kāda ēdiena vai našķa pagatavošanas veidu, teātra skeču konkursus, meistarklases, kur to dalībnieki nodod kādas vērtīgas un interesantas zināšanas citiem pasākuma dalībniekiem, konkursi Dejo vai dziedi ar skolotāju utt.

Ceturtās dienas moto ir Fantazē jeb Brīvās izvēles diena, kurā skolas pašas aicinātas izvēlēties kādu savu aktivitāti un pēc tam par to pastāstīt citām skolām. Ņemot vērā kustības specifiku, tā var būt audzināšanas stunda, kurā runās par iecietību, vērtībām, toleranci u.tml., taču tikpat labi tā var būt pavisam atšķirīga, pašas skolas izvēlēta aktivitāte.

Skolas lūgtas arī dokumentēt pasākumu norisi, lai pēc tam ar savu pieredzi varētu dalīties ar citiem kustības dalībniekiem. Informācija par Vienojošo pasākumu nedēļas norisēm būs pieejama īpašā sadaļā VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv

Dalībai Vienojošo pasākumu nedēļas norisēs pieteikušo skolu aktivitātes ir apkopotas vienotā plānā, ar ko var iepazīties pielikumā.

Mediji ir laipni aicināti apmeklēt Vienojošo pasākumu nedēļas pasākumus. Lūgums pirms tam sazināties ar skolu, ko vēlaties apmeklēt.

Draudzīga skola ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciēta brīvprātīga kustība, kurā iesaistās vispārizglītojošās skolas, kam nav vienaldzīga skolnieku un skolnieku - skolotāju savstarpējās attiecības un mikrovide mācību iestādē. Kustības misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Draudzīgas skolas ietvaros Inspekcija kopā ar kustības partneriem strādā, lai skolās uzlabotu skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību, kā arī pilnveidotu regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

Pašlaik kustībā Draudzīga skola ir iesaistījušās jau vairāk nekā 160 skolas no visas Latvijas.

Kustības "Draudzīga skola" vienojošo pasākumu nedēļas aktivitāšu plāns kustības skolāsword.gif - 648 B

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv