Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM iepazīstina ar priekšlikumiem pakalpojumu sniegšanai valsts sociālās aprūpes centros | 15.04.2014.

Valdība otrdien, 15.aprīlī, iepazinās ar Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto informatīvo ziņojumu par izmēģinājuma projektu Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai, tā ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros (VSAC).

Izmantojot starptautiski atzītus teorētiskos materiālus un praktiski izvērtējot pētāmo klientu vajadzības, eksperti izstrādāja Latvijā unikālu metodiku. Tajā ietverti kritēriji klientu grupēšanai, atbilstoši viņu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpei četros aprūpes līmeņos.

Projekta rezultātā no izvērtētajiem aprūpes centru 4377 klientiem - pirmajā aprūpes līmenī bija 416 klienti, otrajā - 1310 klienti, trešajā -1415 klienti, ceturtajā līmenī - 1236 klienti.

Ekspertu rekomendācijas noteica, ka uzlabojot patstāvīgās dzīves un saskarsmes prasmes, klienti, kuru funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilst 1. vai 2.aprūpes līmenim pie noteiktiem finansiāliem un ekonomiskiem nosacījumiem var būt sagatavoti patstāvīgai dzīvei ārpus VSAC un dzīvot patstāvīgi vai ar nelielu atbalsta personāla palīdzību. To var uzskatīt par teorētisko pamatojumu deinstitucionalizācijas jeb sabiedrībā balstītu un alternatīvu pakalpojumu ieviešanas procesam.

Vienlaikus eksperti izvērtēja sociālās aprūpes pakalpojumu saturu un formu, lai uzlabotu un nodrošinātu dzīves kvalitāti VSAC klientu grupām ar dažādām aprūpes vajadzībām - pilngadīgiem cilvēkiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Plānots, ka turpmāk izstrādāto metodiku varēs izmantot arī pašvaldību sociālās aprūpes institūcijās un pašvaldību sociālo dienestu darbā, izvēloties klientiem piemērotāko aprūpes formu. Lai to paveiktu un sociālo aprūpi nākotnē organizētu atbilstoši aprūpes līmeņu principiem, projekta rezultātā iegūtās atziņas un rekomendācijas personu individuālajām vajadzībām atbilstošas sociālās aprūpes organizācijai plānots nostiprināt tiesību aktos.

Lai atbilstoši izmēģinājuma projekta rezultātiem VSAC nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus, LM plāno veikt gan grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, gan no likuma izrietošajos Ministru kabineta noteikumos. Tas ieviestu normatīvajā regulējumā klienta aprūpes līmeņa terminu un pārskatītu cilvēku loku, kuriem par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina VSAC pakalpojumu. Savukārt deinstitucionalizācijas procesa uzsākšanu plānots finansēt no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.

Tā kā papildus finansējums projekta rekomendāciju ieviešanai šobrīd nav piešķirts, atbilstoši jau piešķirtajam finansējumam, šobrīd turpinās darbs pie VSAC sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas. Turpinās VSAC veselības punktu izveidošana, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību klientiem ar smagiem veselības traucējumiem.

Līdz šim jau ir izveidoti veselības punkti VSAC Vidzeme filiālē Rūja, VSAC Kurzeme filiālē Liepāja, VSAC Rīga filiālēs un VSAC Latgale filiālēs. Tāpat veikti pasākumi jau izveidoto veselības punktu sakārtošanai atbilstoši prasībām, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Savukārt VSAC Zemgale filiālēs Jelgava un Īle veselības punktu izveide vēl turpinās.

Plānots ikgadēji katrā no pieciem sociālās aprūpes centriem ieviest vienu veselības punktu, kopumā izveidojot 20 veselības punktus.

Ar izmēģinājumprojekta rezultātā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem iespējams iepazīties LM interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/2615

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.