Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
28.aprīlis – Starptautiskā darba aizsardzības diena | 28.04.2014.

Katru gadu 28.aprīlī visā pasaulē atzīmē Starptautisko darba aizsardzības dienu, pieminot darbavietās bojā gājušos darbiniekus un pievēršot uzmanību drošai darba veikšanai. Šī tēma šobrīd ir aktuāla arī Latvijā, jo katru gadu darbavietās iet bojā vidēji 30 darbinieku, uzsver Labklājības ministrija (LM).

Atzīmējot Starptautisko darba aizsardzības dienu LM aicina gan darba devējus, gan darbiniekus vērīgāk paraudzīties uz savu darbavietu, un kopīgi meklēt risinājumus, lai uzlabotu gan fizisko darba vidi, gan arī psiholoģisko klimatu uzņēmumos, tādejādi paaugstinot arī darba un dzīves kvalitāti.

Ņemot vērā, ka iepriekšējā politikas dokumenta - Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādņu 2008.-2013.gadam darbības termiņš beidzās pagājušajā gadā, LM līdz 2014. gada 1.jūlijam veiks izvērtējumu, lai analizētu sasniegtos mērķus un īstenotos pasākumus darba vides uzlabošanā. Tomēr jau šobrīd var secināt, ka līdz šim īstenotie pasākumi pamatā ir bijuši efektīvi un kopš 2007.gada nelaimes gadījumos bojā gājušo un smagi cietušo skaits ir samazinājies.

Pamatojoties uz šī izvērtējuma rezultātiem, LM sadarbībā ar sociālajiem partneriem šogad plāno izstrādāt politikas dokumentu nākamajam periodam, kaut arī pašreiz kavējas Eiropas līmeņa darba aizsardzības stratēģijas izstrāde. Līdzšinējais pamatnostādnēs noteiktais mērķis - uzlabot darba vidi uzņēmumos un samazināt nelaimes gadījumos cietušo nodarbināto skaitu - joprojām ir aktuāls. To plānots izvirzīt arī nākamajā periodā, turpinot līdzšinējās, kā arī paredzot jaunas aktivitātes darba vides uzlabošanai uzņēmumos.

Arī šobrīd notiek dažādi pasākumi darba vides un darba apstākļu uzlabošanai, kurus īsteno gan LM un Valsts darba inspekcija (VDI), gan arī sociālie partneri un citas institūcijas.

LM ir pilnveidojusi normatīvo regulējumu darba aizsardzības jomā, tai skaitā veiktas izmaiņas nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesā, padarot to vienkāršāku. Precizēta arī ārvalstīs notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana un tādu nelaimes gadījumu izmeklēšana, kuros cietuši ārvalsts darba devēja nodarbinātie. Tāpat izstrādāts regulējums nodarbināto, kas strādā augstumā, aizsardzībai, nosakot precīzākas prasības darbam augstumā, palielinot darba devēju un nodarbināto izpratni par nepieciešamību nodrošināt nodarbināto aizsardzību pret kritieniem no augstuma.

Savukārt VDI sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru aprīlī ir uzsākusi divu gadu Eiropas mēroga kampaņu Veselīgas darbavietas uzvar stresu, lai mudinātu darba devējus un darbiniekus kopīgiem spēkiem izskaust ar darbu saistītu stresu, kas darba vidē kļūst aizvien izplatītāks. Kampaņas ietvaros plānota virkne pasākumu divu gadu garumā, piemēram, semināri, plakātu, filmu un fotogrāfiju konkursi, labas prakses balvas konkurss, interneta vidē bāzēti rīki, preses pasākumi u.c.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.