Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vardarbības novēršanā ir būtiska dažādu sektoru sadarbība | 23.05.2014.

Vardarbības novēršanā un mazināšanā pret sievietēm ir svarīgi sadarboties dažādiem sektoriem: policijai, sociālajiem dienestiem un pakalpojumu sniedzējiem un veselības aprūpes darbiniekiem, par to ceturtdien, 22.maijā, vardarbības problemātikai veltītajā konferencē vienojās klātesošie.

„Lai aizsargātu cietušos, nepietiek tikai ar iespēju izlikt varmāku no dzīvesvietas, ir jābūt arī attīstītiem krīzes centriem, kur cietušajiem patverties, kā arī daudzveidīgiem atbalsta pakalpojumiem cietušajiem un rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbības veicējiem," uzsver Labklājības ministrijas (LM) Bērnu un ģimenes politikas departamenta pārstāve Viktorija Boļšakova.

Vienlaikus ir nepieciešams turpināt pilnveidot normatīvos aktus, jo, piemēram, Latvijā par noziedzīgu nodarījumu netiek uzskatīta vajāšana (stalking), kas izpaužas kā nevēlama un ilgstoša cietuša izsekošana, nevēlami telefona zvani, e-pasti, īpašuma bojāšana utt.

Konferences laikā Roza Logāra (Rosa Logar), Eiropas tīkla par vardarbību pret sievietēm WAVE līdzdibinātāja no Austrijas, pastāstīja, ka Austrijā jau 17 gadus darbojas regulējums, kas vardarbības ģimenē gadījumos ļauj vardarbīgo personu izlikt no dzīvesvietas. Viņa uzsvēra, ka ir ļoti būtiski runāt un risināt problēmas, kas saistītas ar vardarbību pret sievieti, jo tādējādi tiek risinātas arī problēmas citās sfērās. Tāpat svarīgi saprast, ka vardarbība ģimenē nav tikai „pāra problēma", atbildība jāuzņemas vardarbības veicējam. Austrijā, meklējot risinājumus vardarbības pret sievietēm problēmai, tika panāktas arī būtiskas pozitīvas izmaiņas dažādu institūciju darbībā, uzlabota to sadarbība.

Savukārt Pasaules Veselības organizācijas eksperts Frančesko Mitis (Francesco Mitis) vērsa uzmanību uz to, ka vardarbība pret sievietēm ir problēma visā pasaulē, jo vidēji 30% sieviešu cietušas no partnera vardarbības. Vardarbībai pret sievietēm ir dažādas nelabvēlīgas un ilgstošas sekas uz sieviešu veselību.

Attiecīgi Valsts policijas priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis informēja, ka pirmā mēneša laikā, kopš spēkā stājušies grozījumi normatīvajos aktos par pagaidu aizsardzību no vardarbības (no 31.marta līdz 20.maijam), pieņemti 42 tiesas lēmumi par vardarbīgas personas izlikšanu no dzīvesvietas, 17 Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu. Turklāt ir ierosināti 2 kriminālprocesi par pieņemto lēmumu nepildīšanu. Ģenerālis uzsvēra, ka šie skaitļi parāda, ka esam uz pareiza ceļa.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos L.Medina atzīmēja, ka, neskatoties uz to, ka kriminālprocesa ietvaros ir pieejami drošības līdzekļi, bija ļoti būtiski arī ieviest civilprocesuālos pagaidu aizsardzības līdzekļus pret vardarbību. Jo tuviniekiem, kuri cieš no vardarbības, gan subjektīvi, gan objektīvi ir vienkāršāk vērsties pēc palīdzības, zinot, ka kriminālprocess netiks ierosināts. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka nevajag koncentrēties tikai uz radikālāko pagaidu aizsardzības līdzekli - pienākuma atbildētājam atstāt mājokli. Normatīvie akti paredz arī citus aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizliegums atbildētājam pietuvoties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, aizliegums atbildētājam satikties ar prasītāju utt.

Iluta Lāce, NVO „Resursu centra sievietēm „Marta"" vadītāja, runāja par mūsu sabiedrības attieksmi pret cietušajiem - cietušo vainošana pret viņiem vērstajā vardarbībā ir izplatīta gan plašākas sabiedrības, gan arī speciālistu vidū. Vardarbība var tikt skaidrota ar cietušās izskatu vai viņas uzvedību. Šāda attieksme pret cietušām, kad netiek vērtēta un nosodīta vīrieša - varmākas uzvedība, bet tiek meklēta vaina sievietē, traucē pozitīvi risināt vardarbības pret sievietēm gadījumus un sniegt sievietēm nepieciešamu palīdzību.

Atgādinām, ka 22.maijā Rīgā notika pirmā konference, veltīta vardarbības pret sievietēm problemātikai Novēršana, aizsardzība un reaģēšana uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem: no normatīvajiem aktiem līdz to efektīvai piemērošanai. Tajā piedalījās 150 dažādu jomu speciālisti no visas Latvijas.

 

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv