darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM centra “Zemgale” vadības rīcībā saskatīja, iespējams, neobjektīvu rīcību pret darbiniekiem | 03.06.2014.

Labklājības ministrija (LM) uzsāka pārbaudi pret valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" vadītāju un Administratīvās nodaļas vadītāju (juristu), ar mērķi saņemt paskaidrojumu par tās rīcību, veicot darba pienākumus. Līdz šim brīdim LM nav saņēmusi Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora brīdinājumu, par ko ir izskanējusi informācija medijos.

LM 2014.gada 25.martā saņēma vispārēju informāciju no centra, ka tās filiālē „Ziedkalne" klientu starpā iespējams ir notikuši tiesību normu pārkāpumi saistībā ar vardarbību.

Šī gada 8.aprīlī LM lūdza centram sniegt informāciju, kā ir beigusies šo gadījumu izmeklēšana. Centrs "Zemgale" informēja, ka par konkrēto gadījumu ir nosūtīts iesniegums Valsts policijai un pārkāpumi filiāles "Ziedkalne" darbinieku rīcībā nav konstatēti, tāpēc arī nav notikusi nekāda filiāles darbinieku rīcības dienesta pārbaude.

Ņemot vērā minēto, LM atbildīgie darbinieki iniciēja pārbaudes lietas uzsākšanu, lai iegūtu plašāku informāciju par iemesliem un pamatojumu vērsties Valsts policijā ar lūgumu uzsākt Kriminālprocesu pret filiāles "Ziedkalne" darbiniekiem, jo centrs iesniegumā policijai neiesniedza detalizētāku informāciju par darbinieku iespējamu prettiesisku rīcību, proti, nebija norādītas konkrētas pazīmes, kas liecinātu, ka arī filiāles "Ziedkalne" darbinieki būtu bijuši iesaistīti noziedzīgajās darbībās.

LM uzsver, ka pārbaudes uzsākšana nekādā veidā nebija vēršanās pret centra "Zemgale" vēršanos policijā pamatotību attiecībā uz iespējamo vardarbību klientu vidū, bet gan tieši par filiāles "Ziedkalne" darbinieku rīcības klasificēšanu.

Līdz ar to centra "Zemgale" vadītāja un jurista vēršanās policijā attiecībā uz filiāles darbiniekiem nav bijusi pietiekami faktoloģiski pamatota, kas saturēja amatu pilnvaru nelikumīgas izmantošanas pazīmes. Centra vadība pirms vēršanās policijā vispār neizvērtēja darbinieku iespējamo prettiesisko rīcību un darba pienākumu pārkāpumus. Vienlaikus LM centra un filiāles darbībā jau iepriekš saskatīja savstarpējo attiecību problēmas un ieilgušus konfliktus, kuri nav atrisināti.

Turklāt centra direktora rīcību varētu vērtēt kā nepamatotu, jo jau vairākus mēnešus viņa rīcībā bija konstatēti sistēmiski pārkāpumi pret filiāles „Ziedkalne" darbiniekiem, piemērojot tiem absolūti prettiesiskus disciplinārsodus un ieturot dažādus materiālās stimulēšanas maksājumus. LM, saņemot vairākkārtīgas sūdzības, konstatētos prettiesiskos centra lēmumus ne tikai atcēla, bet arī centra direktoram par konstatētajiem būtiskiem pārkāpumiem darbinieku atbildības vērtēšanā un sodīšanā piemēroja divus disciplinārsodus, kurus centra vadītājs nepārsūdzēja, sakarā ar to pamatotību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LM uzsāka pārbaudi, lai padziļināti izvērtētu centra vadības rīcības un amata pilnvaru ievērošanu attiecībā uz filiāles "Ziedkalne" darbiniekiem. Šajā gadījumā to nevar definēt kā vēršanos pret trauksmes cēlājiem, bet objektīvu un konkrētu faktu klasificēšanu, kā arī papildus informācijas noskaidrošanu, ņemot vērā to, ka filiāles "Ziedkalne" vadībai un darbiniekiem nebija informācijas par LM iesniegtajiem notikumu apstākļiem.

Tāpat, sākoties kriminālprocesam, LM jau ar 2014.gada 22.maija rīkojumu izbeidza uzsākto disciplinārlietu pret centra "Zemgale" amatpersonām. Līdz ar to šobrīd notikušo centra "Zemgale" filiālē vērtē policija.

Vienlaikus LM uzsver, ka ir rīkojusies atbilstoši tiesību normām, jo ir centusies panākt objektīvu, korektu un tiesisku situāciju, kā arī novērst iespējamo centra direktora ieilgušo konfliktu ar pakļautībā esošiem darbiniekiem, lai savas amata pilnvaras centra direktors izmanto tikai stingri atbilstoši likumam.

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule

labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv