darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM valsts sekretāre Luksemburgā diskutēs par nodarbinātības jautājumiem | 18.06.2014.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme ceturtdien, 19.jūnijā, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, informē LM.

Sanāksmes laikā plānots pieņemt Padomes rekomendācijas dalībvalstīm Eiropas semestra kontekstā, kā arī diskutēt par citiem jautājumiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

Latvija kopumā atbalsta Padomes rekomendācijas ES dalībvalstīm. I.Jaunzeme uzsvērs, ka Padomes rekomendācijas Latvijai ir būtisks elements nacionālo prioritāšu un reformu noteikšanā.

Attiecībā uz nodarbinātības jautājumiem, sanāksmē, iespējams, tiks panākta vienošanās par Eiropas platformas nedeklarētā darba mazināšanai izveidošanu. Latvija piekrīt nepieciešamībai uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm, lai cīnītos pret nedeklarēto darbu.

Tāpat sanāksmē ministri iepazīsies ar vairāku izskatīšanā esošu tiesību aktu virzību. Piemēram, ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvei mobilitātes pakalpojumiem un turpmākai darba tirgus integrācijai. Ir būtiski padarīt EURES tīklu par efektīvu instrumentu ikvienam darba meklētājam un darba devējam, kas ir ieinteresēts darbaspēka mobilitātē ES iekšienē, kā arī veicināt darbaspēka mobilitāti un piekļuvi nodarbinātības iespējām visā ES.

Ministri iepazīsies arī ar panākto progresu par priekšlikumu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū. Latvija kopumā atbalsta Komisijas centienus veicināt sieviešu lielāku pārstāvniecību ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību, kas ir būtiska valsts kopējai ekonomikas izaugsmei, labklājībai un konkurētspējai.

Vienlaikus mūsu valsts uzskata, ka ir būtiski uzņēmumiem skaidrot ekonomiskos un finanšu ieguvumus, ko sniedz dzimumu līdztiesības principa ievērošana uzņēmuma pārvaldībā.

Tāpat I.Jaunzeme paudīs Latvijas atbalstu Padomes secinājumu projektam par sievietēm un ekonomiku. Atzinīgi vērtējam centienus mazināt ekonomiskās un finanšu krīzes radītās negatīvās sekas attiecībā uz „Eiropa 2020" stratēģijā noteikto nodarbinātības mērķi. Veidojot ilgtspējīgu, mērķētu un efektīvu nodarbinātības politiku, ir būtiski veicināt dzimumu līdztiesību, kvalitatīvas darbavietas, kā arī piemērotus darba apstākļus.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv