Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija pirmo reizi organizēs sociālo darbinieku vasaras skolu | 25.06.2014.

Labklājības ministrija (LM) no 2014.gada 24. līdz 25.jūlijam pirmo reizi organizēs vasaras skolu sociālajiem darbiniekiem, lai veicinātu un attīstītu sociālo darbinieku profesionalitāti ikdienas darbā ar dažādām klientu mērķgrupām.

Šogad vasaras skolā būs iespējams piedalīties 80 sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem no visiem Latvijas plānošanas reģioniem. Vasaras skola ir apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar to dalībniekiem papildus nav jāmaksā.

Divu dienu laikā interaktīvā veidā sociālajiem darbiniekiem būs iespējas pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Dalībnieki varēs apgūt jaunas zināšanas par izdegšanas sindromu un attīstīt prasmes tā pārvarēšanai, papildināt savas zināšanas un prasmes jautājumos par komunikācijas veidošanas niansēm, t.sk. ar cilvēkiem, kuri cieš no personības traucējumiem. Tāpat būs iespēja pilnveidot profesionālās kompetences darbā ar klientu, fokusējoties uz klienta situācijas novērtēšanu un problēmu definēšanu, attīstīt praktiskās iemaņas mākslas metožu un tehniku pielietojumā sociālajā darbā, u.c. praktiskās iemaņas.

Vasaras skolas lektoru un dalībnieku piesaistei LM noslēgusi līgumu ar biedrību „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS"", bet telpu un ēdināšanas nodrošināšanai noslēgts līgums ar Katvaru internātpamatskolu.

Pieteikšanos vasaras skolai organizē biedrība „AD OPUS", kas reģistrē dalībniekus pieteikšanās rindas kārtībā. Pieteikt dalību var tikai pašvaldības sociālajā dienestā nodarbināti sociālie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst sociālā darba pakalpojuma sniegšana. No katra pašvaldības sociālā dienesta var pieteikt ne vairāk kā vienu sociālo darbinieku, izņemot Rīgas Sociālo dienestu, kurš var pieteikt ne vairāk kā piecus sociālos darbiniekus.

Dalība vasaras skolā jāpiesaka līdz 04.07.2014., aizpildot pielikumā pievienoto pieteikuma anketu un nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: adopus@inbox.lv. Jebkurus jautājumus par vasaras skolas organizāciju lūdzam uzdot elektroniski uz e-pastu: adopus@inbox.lv

Vasaras skola norisināsies, Katvaru internātpamatskolā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā.

Darba kārtību, vasaras skolas aprakstu, pieteikuma anketu var lejuplādēt LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/darba_kartiba_200614.pdf

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv