Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija strādās pie darbības kvalitātes uzlabošanas | 10.07.2014.

Labklājības ministrs Uldis Augulis ir apstiprinājis Labklājības ministrijas attīstības stratēģiju 2014.-2016.gadam, kuras nolūks ir mērķtiecīgi uzlabot ministrijas funkciju īstenošanas un uzdevumu izpildes kvalitāti.

„Stratēģija izstrādāta kopīgi ar struktūrvienību vadītājiem, apzinot izaicinājumus Stratēģijas darbības periodā un nosakot svarīgākās kompetences darbam Labklājības ministrijā. Tāpat tās izstrādes laikā esam kritiski izvērtējuši ministrijas īstenotos politikas izstrādes, vadības un atbalsta procesus un noteikuši tos, kuros nepieciešami uzlabojumi. Stratēģijas mērķis ir mudināt ikvienu darbinieku tiekties pēc aizvien augstākas profesionalitātes," skaidro LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Kopumā LM izvirzīti 7 mērķi, kas ir vērsti uz kvalitātes uzlabošanu - politikas izstrādē, politikas īstenošanas nodrošināšanā un uzraudzībā, komunikācijā, vadības un atbalsta procesos, cilvēkresursos.

Ar LM stratēģiju var iepazīties LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/upload/ministrija/lmids14_16_010714.pdf

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv