darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Plāno uzlabot sociālās palīdzības pieejamību no vardarbības cietušajiem cilvēkiem | 10.07.2014.

Labklājības ministrija (LM) paredzējusi nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgiem vardarbības veicējiem un upuriem, lai cietušie sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko veselību.

Paredzēts, ka rehabilitācijas pakalpojumu varēs saņemt cilvēki, kuri pārcieta pret sevi vai tuvinieku vērstu fizisku, seksuālu, ekonomisku vai emocionālu vardarbību, kuriem ir psiholoģiskas traumas pazīmes, vai kurus par cietušiem atzinušas tiesībaizsardzības iestādes. Cilvēki var vērsties pēc palīdzības krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā vai citā sociālās rehabilitācijas institūcijā, kā arī dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā.

Tāpat plānots apmācīt tos speciālistu pārus (psihologs un sociālais darbinieks), kas sniedz pakalpojumu vardarbības veicējiem, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību valstī. Tādējādi, vardarbīgiem cilvēkiem palīdzot mainīt uzvedības modeli, mazinātos atkārtoti un jauni vardarbības gadījumi.

Paredzēts arī segt transporta izdevumus klientam, ja viņam nākas doties pie pakalpojuma sniedzēja, izmantojot sabiedrisko transportu.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Kārtība, kādā sniedz sociālas rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām, kas ceturtdien, 10.jūlijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Līdz šim situācija Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, bija ļoti nelabvēlīga pilngadīgiem vardarbības upuriem, tai skaitā, cilvēkiem, kuri cieš no vardarbības ģimenē.  

LM atgādina, fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji Eiropas Savienības dalībvalstīs piedzīvoja 22% sieviešu, turpretī Latvijā 32% sieviešu, kas atbilst 270 tūkstošiem sieviešu vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Tātad katru dienu Latvijā no partnera vardarbības cieš vidēji 115 sievietes.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv