Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina aktualizēt Profesiju klasifikatora un profesiju standartu noteikšanu | 15.07.2014.

Labklājības ministrija (LM) rosina aktualizēt Profesiju klasifikatoru, tā struktūrā iekļaujot numerāciju punktu un apakšpunktu veidā, kā arī pilnveidojot klasifikācijas aprakstu. Tuvinot Profesiju klasifikatoru normatīvā akta klasiskajai struktūrai, LM pilnveidos un optimizēs profesiju sarakstu.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 15.jūlijā, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Priekšlikumi par alternatīviem risinājumiem Profesiju klasifikatora un profesiju standartu noteikšanā.

LM uzsver, ka Latvijā jāizveido pārskatāma, salīdzināma, universāla un ikdienā pielietojama Nacionālā kvalifikāciju struktūra, atbilstoši kurai izstrādātu nozares kvalifikāciju struktūras, lai Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas būtu salīdzināmas ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrām.

LM informēja valdību, ka nozares kvalifikāciju sistēmas dos iespēju piemērot jaunu pieeju profesionālās izglītības programmu izstrādei un īstenošanai. Šāda pieeja nodrošinās to, ka izglītības procesā nedublēsies nozarei kopīgās profesionālās kompetences un mūžizglītības kompetences, bet profesionālajā sākotnējā izglītībā būs iespējams sagatavot izglītojamos pamatprofesijās, atbilstoši darba tirgus vajadzībām tālākizglītības īstenošanas procesā apgūstot specializācijas un saistītās profesijas.

Līdz ar to Profesiju standartiem nav jābūt Profesiju klasifikatora daļai, kā tas ir pašlaik. Ar iegūtu kvalifikāciju, īpaši ar augstāku līmeņu profesionālo kvalifikāciju ir iespējams strādāt dažādās profesijās.

LM uzskata, ka profesijas standartā nebūtu jānorāda tikai viens konkrēts profesijas kods, bet gan Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis. Prasības, kas nosaka tiesības ieņemt kādu konkrētu amatu, vai tiesības strādāt kādā konkrētā profesijā (arodā, specialitātē) var iekļaut attiecīgos normatīvajos aktos, kuros, vajadzības gadījumā, jānorāda nepieciešamās kvalifikācijas prasības, vai nepieciešamais kvalifikāciju apliecinošais dokuments.

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta darba devēja un darbinieka savstarpējās darba tiesiskajās attiecībās - noslēdzot darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, darba līgumā jānorāda profesija atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgs nolīgtā darba raksturojums.

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa, un tas veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju - International Standard Classification of Occupations (ISCO).

Profesiju klasifikatora pamatmērķis ir apstiprināt sistematizētu profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) sarakstu - Profesiju klasifikatoru un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv