darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM eksperti Norvēģijā diskutēs par sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību | 13.08.2014.

Labklājības ministrijas (LM), Veselības ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji no 18.augusta līdz 21.augustam dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Bergenu (Norvēģija), kur diskutēs par sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem, kas ir ārpusģimenes aprūpē.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Valsts administrācija līdzfinansētā projekta Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos ietvaros notiks diskusija par sociālās aprūpes pāreju no institūcijām uz sabiedrībā balstītu un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Latvijā sabiedrībā balstītu, pēctecīgu un klienta individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu nodrošināšana (deinstitucionalizācija) ir izvirzīta kā rīcības virziens plānošanas dokumentā Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam.

Tas paredz attīstīt kvalitatīvus, individualizētus pakalpojumus dzīvesvietā, kas nodrošina klientu iziešanu no institūcijām vai novērš nonākšanu tajās. Līdz ar to nepieciešams pārvirzīt resursus no ilgstošās aprūpes institūcijām uz jauniem, sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.

Tāpat plānota tādu vispārējo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana kā izglītība, nodarbinātība, mājoklis, veselība un transports.

Lai sagatavotos šī procesa ieviešanai, līdz 2014.gada beigām LM izstādās Rīcības plānu, balstoties uz citu Eiropas valstu pieredzi sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanā.  Tādejādi dalība projektā sekmēs kvalitatīvu Rīcības plāna izveidi pārejas īstenošanai no institūcijām uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu.

Pieredzes apmaiņas vizītes delegāciju veido LM un tās padotībā esošās iestādes Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, kā arī Veselības ministrijas speciālisti. Delegācijas pārstāvji ir atbildīgi par sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanas procesu Latvijā - Rīcības plāna izstrādi, mērķu sasniegšanu, bērnu tiesību uzraudzības procesu un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanu.

2014.gada jūnijā diskusijas par alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanu norisinājās Helsinkos (Somijā). Projekta aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2014.gada jūnijam līdz augustam.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv