darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Veicinās dzīves līmeņa uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti | 04.09.2014.

Valdība otrdien, 2.septembrī, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam plānu. Tajā ir virkne aktivitāšu, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Lai to sasniegtu, aktivitātes paredzētas četros virzienos - izglītība, nodarbinātība, sociālās aizsardzības un sabiedrības izpratnes veidošana.

Atbilstoši iepriekš minētajiem rīcības virzieniem, plānā iekļauti konkrēti pasākumi. Piemēram, veicinot iekļaujošas izglītības principa ieviešanu, plānots sekmēt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos atbilstoši viņu spējām. Līdzīgi izstrādās arī priekšlikumus par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām.

Tāpat paredzēts ieviest pilnveidotu invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas atbilst Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kritērijiem. Tas nozīmē, ka invaliditāti noteiks ne tikai izvērtējot cilvēka veselības stāvokli, bet arī uzsverot paša cilvēka iesaisti novērtēšanas procesā.

Vienlaikus uzsāksies diskusijas par piemērotāko risinājumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības programmu apguvei, lai noteiktu, ka pakalpojumu varēs saņemt arī cilvēki ar invaliditāti, kuri mācās augstākajās izglītības iestādēs.

Tāpat veicinās pieejamību plašsaziņas līdzekļos pārraidītajai informācijai cilvēkiem ar invaliditāti. Lai to īstenotu, palielinās LTV raidījumu un filmu subtitrēšanai un surdotulkošanai paredzēto apjomu, kā arī veidos raidījumus ar cilvēku ar invaliditāti piedalīšanos. Papildus veicinās ar vēlēšanām saistītās informācijas sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā formātā.

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātais Pamatnostādņu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2014.gadam.

Atgādinām, ka plāna mērķis un veicamie uzdevumi ir virzīti uz to, lai, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, veicinātu cilvēku ar invaliditāti pamattiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv