Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 2015.gada EURES darbību nodrošinās no ES struktūrfondu līdzekļiem | 11.09.2014.

esfieg.png - 11.92 KB

 

No 2015.gada Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības dienestu tīkla EURES darbību plānots nodrošināt no ES struktūrfondu līdzekļiem, tādējādi sekmējot informācijas pieejamību un darba tirgus pārredzamību Latvijā un ES.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar nodarbinātības barometru"" pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana"". Projekts ceturtdien, 11.septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, citām institūcijām un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un jāapstiprina valdībā.

Kopumā uzturēt un pilnveidot EURES mājaslapu un apmeklētāju datu bāzi, sniegt konsultācijas klātienē un interneta vidē darba devējiem, darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem, izstrādāt informatīvos materiālus, nodrošināt līdzdalību Latvijas un starptautiskajos darba gadatirgos un darba mobilitātes pasākumos, kā arī paredzētas darba tirgus iestāžu (Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu) darbinieku apmācības un semināri par EURES.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti: http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka EURES tīkla mērķis ir atbalstīt Eiropas valstu brīvu darbaspēka pārvietošanos ES, kura ietvaros tiek sniegtas konsultācijas un informācija darba meklētājiem, darba devējiem, darba ņēmējiem un bezdarbniekiem.

Ar EURES palīdzību darba devēji var piesaistīt darbaspēku no citām ES/EEZ valstīm, savukārt darba ņēmēji var izdarīt apsvērtāku darbvietas izvēli, jo var iegūt informāciju ne tikai par konkrēto darbavietu, bet arī par dzīves un darba apstākļiem konkrētajā teritorijā, kā arī var palīdzēt atgriezties Latvijā valstspiederīgajiem, kas dzīvo un strādā ārpus tās. Līdz ar to, tiek paplašinātas arī darba meklēšanas iespējas.

2013.gadā NVA EURES konsultanti kopumā sniedza 13 612 konsultācijas jautājumos par darba iespējām, darba un dzīves apstākļiem, sociālo drošību un nodokļiem. Savukārt darba devējiem 2013.gadā sniegta 641 individuālā konsultācija. Laikā no 2010. līdz 2013. gadam aptuveni 599 610 interesenti apmeklējuši EURES Latvija mājaslapu.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv