darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Diskutē par cilvēkiem ar invaliditāti aktuāliem jautājumiem | 24.09.2014.

Trešdien, 24.septembrī, notika kārtējā Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde, kurā nozares ministriju, to padotības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par cilvēkiem ar invaliditāti aktuāliem jautājumiem.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs sniedza informāciju par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu un izmaiņām invaliditātes noteikšanā, kas stāsies spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas mērķis ir to izveidot ērtāku klientiem un invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem speciālistiem. Sistēma balstīsies uz cilvēku darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu. Izmaiņas invaliditātes noteikšanā neattieksies uz cilvēkiem, kam invaliditāte jau ir piešķirta uz mūžu.

Tāpat sēdē diskutēja par plānotajām izmaiņām valsts pabalsta cilvēkiem ar redzes invaliditāti administrēšanā. Kopš 2011.gada 1.janvāra pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti piešķir un izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Ar 2015.gada 1.janvāri pabalstu izmaksās no valsts budžeta līdzekļiem un to administrēs Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs un apjoms paliek līdzšinējā apmērā - 17,07 eiro nedēļā. Iesniegumu pabalsta pieprasīšanai var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Esošajiem pabalsta saņēmējiem, kas iepriekš iesnieguši iesniegumu NVA, atkārtots iesniegums pabalsta saņemšanai VSAA nav jāiesniedz.

Labklājības ministrijas (LM) eksperte sēdes dalībniekus informēja par pamatnostādņu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam ieviešanas plānu 2015.-2017.gadam. Plāns paredz attīstīt jaunus pakalpojumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai, piemēram, asistenta pakalpojumu bērniem līdz piecu gadu vecumam, atbalsta personas pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī „atelpas brīža" pasākumu vecākiem, kuri audzina bērnus ar ļoti smagu invaliditāti.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis informēja par asistenta pakalpojuma pieejamību izglītības iestādēs, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem atbalsta pasākumu nodrošinājumā izglītībā bērniem ar invaliditāti.

Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un iesaistītu sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar invalīdu integrācijas veicināšanu, LM 1997.gadā izveidoja Invalīdu lietu nacionālo padomi. Tā ir konsultatīva institūcija, kas piedalās invalīdu integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv