darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno noteikt labvēlīgākus nosacījumus trūcīgā statusa iegūšanai | 25.09.2014.

Labklājības ministrija (LM) plāno noteikt labvēlīgākus nosacījumus trūcīgā statusa iegūšanai tiem sociālās palīdzības saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu sociālo problēmu risināšanā, piemēram, pieņem zemāk apmaksātu darbu, iesaistās laukstrādnieka sezonas darbos vai uzsāk saimniecisko darbību (gūst ienākumus no individuālā darba, mikrouzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības u.c.).

Iepriekšminēto nosacījumu paredzēts attiecināt uz tiem cilvēkiem, kuriem jau noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību statusam vai nosaka to atkārtoti.

Tas nozīmē, ka šādā gadījumā, aprēķinot ģimenes (personas) vidējos ienākumus, plānots cilvēkam darbspējas vecumā (no 15 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam) trīs kalendāra mēnešus (vienu reizi kalendārā gada laikā) neņemt vērā visus ienākumus vai to daļu līdz 240 eiro mēnesī. 240 eiro ir noapaļota neto minimālā darba alga vienam cilvēkam (bez apgādājamajiem).

Iepriekšminēto nosacījumu nav paredzēts attiecināt uz ienākumiem, kas gūti no autoratlīdzības, nekustamā īpašuma un ienākumiem no metāllūžņu pārdošanas, jo šo ienākumu gūšana nav tieši saistīta ar noteikumu projekta mērķi, proti, ilgstošā bezdarba mazināšanu.

Tāpat plānots papildināt ienākumu veidus, kurus turpmāk neņems vērā, izvērtējot cilvēka materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai. Papildu jau šobrīd noteiktajam par ienākumiem netiks uzskatīts ģimenes valsts pabalsts, pabalsts aizbildnim un audžuģimenei par bērna uzturēšanu, tādējādi būs nodrošināta papildu aizsardzība visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, t.i., ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem. Papildu tam, paredzēts atbalstīt trūcīgu personu iesaisti izglītības sistēmā, neņemot vērā ienākumos profesionālās izglītības iestādes stipendiju, un motivēt jauniešus iesaistīties savu sociālo problēmu risināšanā, vasaras brīvlaikā apgūstot darba prasmes un nopelnot papildu iztikas līdzekļus, neņemot vērā mājsaimniecības ienākumos jauniešu vecumā no 15 līdz 18 gadiem vasaras brīvlaikā nopelnīto darba algu.

Lai motivētu trūcīgos cilvēkus vairāk nodrošināt sevi ar iztikas līdzekļiem, paredzēts par ienākumiem neuzskatīt ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas piemājas saimniecībā vai personīgajā palīgsaimniecībā, ja tie nepārsniegs 2845,74 eiro gadā.

Vienlaikus paredzēts, ka par ienākumiem neuzskatīs arī jebkādu materiālo labumu naudā vai natūrā, kas iegūts sociālo kampaņu rezultātā vai no labdarības un citiem fondiem, tostarp, Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām sniegtais atbalsts.

LM plāno atjaunot normu, ka trūcīgai personai var piederēt naudas līdzekļu uzkrājumi. Proti, cilvēkam uzkrājums varēs būt 128,06 eiro apmērā. Pašreiz spēkā esošie noteikumi paredz, ka trūcīgai personai nevar piederēt naudas līdzekļu uzkrājumi, ja pašvaldība savos noteikumos nav noteikusi savādāk.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu kas ceturtdien, 25.septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no 2015.gada 1.janvāra.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

2013.gadā 57 856 bija par trūcīgām atzītas ģimenes jeb 134 397 personas.

2013.gadā tikai 15% jeb 46 344 bērni no ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem (kopā pabalstu saņēma 306 022 bērni) dzīvoja ģimenēs, kurām noteikta atbilstība trūcīgā statusam.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv