Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 03.10.2014.

Pirmdiena, 6.oktobris

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti plkst.10.00 Karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Ogresgala pamatskolas 9.klases skolēniem Nākotnes ielā 4, Ogresgala pagastā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • rīkos konkursu Draudzīga skola pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē;
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Ģimenes atbalsta centrā Lejasstrazdi un Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā.

Otrdiena, 7.oktobris

 • Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, Ministru prezidente Laimdota Straujuma un NVA direktore Inese Kalvāne no 7.līdz 9.oktobrim dosies uz Milānu (Itālija), lai piedalītos Eiropas Savienības (ES) un Itālijas Darba un sociālo lietu ministrijas organizētā nodarbinātības samitā par jauniešu nodarbinātību. Samita laikā pārrunās ar jauniešu bezdarba samazināšanu saistītos jautājumus, tai skaitā apmācību un prakses nodrošināšanas iespējas, skolu un universitāšu beigušo jauniešu iekļaušanos darba tirgū, kā arī ES iniciētā projekta, ko īsteno NVA Jauniešu garantija pirmajiem rezultātiem.
 • LM Sociālās apdrošināšanas ekspertes Liene Ramane un Velga Lazdiņa-Zaka kopīgi ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistiem dosies darba vizītē uz Kišiņevu (Moldova), lai turpinātu darbu pie Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līguma izstrādes sociālās drošības jomā.
 • NVA Rēzeknes filiāles konsultante Eiropas Nodarbinātības dienesta tīkla (EURES) jautājumos Inga Gerasimova Kauņā (Lietuva) Eiropas Darba dienās 2014 pārstāvēs NVA EURES tīklu Latvijā
 • NVA Ogres filiāles pārstāvji piedalīsies Ekonomikas ministrijas rīkotajā forumā Atbalsts uzņēmējiem, lai informētu par pakalpojumiem darba devējiem. Pasākums notiks plkst.10.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē, Brīvības ielā 15.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā, Krāslavas vidusskolā un Rudbāržu internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā;
 • 7. un 8.oktobrī piedalīsies seminārā Salutoģenēze - nozīmīga metode bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām aktīvam atbalstam un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā.

Trešdiena, 8.oktobris

LM speciālisti no plkst.9.00 līdz plkst.17.00 rīkos metodiski-informatīvu sanāksmi par aktuāliem sociālās jomas jautājumiem Rīgas reģionā, Rātslaukums 1.

NVA speciālisti:

 • plkst.13.30 Karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēniem;
 • plkst.14.00 piedalīsies forumā Aktuālās valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībā, lai informētu uzņēmējus par iespējām iesaistīties NVA Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos un izmantot citus pakalpojumus darba devējiem. Seminārs notiks Aizkraukles novada kultūras namā;
 • plkst.15.00 tiksies ar Siguldas novada domes izglītības iestādes Siguldas novada pašvaldības Jaunrades centrs direktori Ilzi Šulti, lai pārrunātu sadarbības iespējas Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Irlavas bērnu namā - patversmē;
 • piedalīsies seminārā Pagaidu aizsardzība pret vardarbību ģimenē;
 • pārbaudīs bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanu Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā Ozoli.

Ceturtdiena, 9.oktobris

 • LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile Helsinkos (Somija) 9. un 10.oktobrī piedalīsies Eiropas Padomes organizētajā konferencē Dzimumu stereotipu mazināšana izglītībā un ar izglītības palīdzību, kā arī Eiropas Padomes dalībvalstu par dzimumu līdztiesību atbildīgo kontaktpunktu ikgadējā sanāksmē.
 • LM pārstāvji Briselē (Beļģija) piedalīsies konferencē ES-2020 nabadzības samazināšanas mērķis: gūtās mācības un darbs turpmāk.
 • Valsts darba inspekcijas pārstāvji (VDI) 9.oktobrī no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 un 10.oktobrī no plkst.9.00 līdz plkst.15.00 piedalīsies starptautiskā konferencē Efektīvas inspicēšanas metodes. Pasākums notiks viesnīcā Avalon Hotel, 13.janvāra ielā 18, Rīgā. 
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) direktore Ilona Jurševska un Profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas speciālisti apmeklēs reģionālo atbalsta punktu Cīravā.
 • NVA speciālisti Karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Krāslavas pamatskolas skolēniem, Rīgas 24.pamatskolas 9.klašu audzēkņiem un Daugavpils 15.vidusskolas 12.klašu skolēniem.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē un tautas deju ansamblī Zelta sietiņš;
 • pārbaudīs Durbes novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

Piektdiena, 10.oktobris

 • LM un VBTAI speciālisti no plkst.10.00 līdz plkst.15.00 piedalīsies starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā Labās prakses piemēri vardarbībā cietuša bērna interešu aizstāvībai Ziemeļvalstu pašvaldībās, kas norisināsies nevalstiskas organizācijas Centrs Dardedze projekta ietvaros. Seminārā paredzēts apskatīt ES instrumentus un aktivitātes vardarbības pret bērnu novēršanai, labās prakses piemērus Islandes un citu Ziemeļvalstu pieredzē bērniem draudzīgu pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī citus aktuālos jautājumus. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 • LM un VSAA eksperti Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst.10.00 līdz plkst.11.30 rīkos lekciju topošajiem vecākiem Kādu pabalstu saņems jaunie vecāki? Pasākums notiks LM 3.stāva zālē, Skolās ielā 28, Rīgā.
 • LM un Valsts darba inspekcijas eksperti Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst.13.00 līdz plkst.14.30 organizēs lekciju Jaunieti, esi informēts darba gaitas uzsākot! Pasākums notiks LM 3.stāva zālē, Skolās ielā 28, Rīgā.

NVA speciālisti:

 • plkst.10.00 NVA pārvaldē informēs jauniešus par karjeras pakalpojumiem un aģentūras atbalsta pasākumiem jauniešiem;
 • plkst.12.40 tiksies ar 8.klases skolēniem un stāstīs par NVA karjeras pakalpojumiem Pils ielā 11, Tukumā;
 • Karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Saldus vakara vidusskolas neklātienes audzēkņiem un Ventspils 4.vidusskolas 12.klašu skolēniem;
 • no plkst.16.00 līdz 18.00 piedalīsies Jauniešu iespēju gadatirgū, kur eksperti informēs par izglītības, prakses, darba un līdzdalības iespējām jauniešiem. Pasākums notiks ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
VBTAI speciālisti:
 • rīkos Konsultāciju dienu Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotājiem un speciālistiem;
 • piedalīsies sabiedriskās politikas centra Providus sanāksmē par starptautiskā projekta Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai realizācijas gaitu.

SIVA speciālisti:

 • no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 aicina apmeklēt Atvērto durvju dienu SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
 • no plkst.10.00 līdz plkst.13.00 rīkos konsultācijas par sociālo pakalpojumu (sociālās rehabilitācijas un ilgstošās sociālās aprūpes) pieteikšanās kārtību un rindām. Konsultācijas iespējamas klātienē vai telefoniski 67771041;
 • no plkst.14.00 līdz plkst.15.00 rīkos ekskursiju SIVA rehabilitācijas centrā. Ekskursijas laikā būs iespēja apskatīt rehabilitācijas centru un iepazīties ar Aģentūras sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem;
 • no 15.00 līdz plkst.16.00 rīkos Mazāk sēdi, vairāk kusties! - izglītojoša nodarbība ar paraugdemonstrējumiem trenažieru zālē, lai apgūtu piemērotākos un efektīvākos vingrojumus veselības veicināšanai cilvēkiem, kuri ikdienā daudz laika darbā vai skolā pavada sēdus pozā. Aicinām piedalīties vidusskolēnus, skolotājus, biroja darbiniekus un citus interesentus. Nodarbību vadīs sertificēts fizioterapeits.

VSAA speciālisti:

 • Piedāvās informatīvu lekciju par sociālās apdrošināšanas sistēmu Latvijā un VSAA sniegtajiem pakalpojumiem un iepazīstinās ar VSAA darba organizāciju:
 • VSAA Daugavpils reģionālajā nodaļā Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentiem;
 • VSAA Liepājas reģionālajā nodaļā Liepājas Universitātes Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātes studentiem;
 • VSAA Kurzemes nodaļā Rīgā Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studentiem;
 • VSAA Rēzeknes reģionālā nodaļā Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes studentiem.
 • VSAA speciālisti iepazīstinās apmeklētājus ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbību un sniegtajiem pakalpojumiem:
 • Klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā no plkst. 9.00 līdz 12.00;
 • Klientu apkalpošanas centrā Talsos no plkst. 9:00 līdz 12:00;
 • Klientu apkalpošanas centrā Ventspilī no plkst. 9:00 līdz 12:00;
 • Klientu apkalpošanas punktā Jūrmalā no plkst. 11:00 līdz 13:00 (iepriekšēja pieteikšanās 63107307).

 

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv