Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 10.10.2014.

Pirmdiena, 13.oktobris

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti plkst.10.00 Karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Ogresgala pamatskolas 9.klases skolēniem.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Puškina licejā;
 • piedalīsies Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības Estere telpu atklāšanā.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA):

 • Ludzas filiāles karjeras konsultante S.Deksne-Cabule karjeras izaugsmes dienu ietvaros dosies uz Ludzas pilsētas ģimnāziju, kur plkst. 14.10 tiksies 9.a klases skolēniem;
 • Valmieras filiāles vadītāja A.Spurdziņa plkst. 14.00 Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē notiekošās jauniešu, izglītības iestāžu pārstāvju un uzņēmēju diskusijas Vai man ir iespēja uzvilkt karjeras kurpes Valmierā? ietvaros informēs par nodarbinātības situāciju Valmierā un NVA pakalpojumiem;
 • Ventspils filiāles koordinējošā eksperte Vaira Jansone un karjeras konsultante Rolanta Pilāne karjeras izaugsmes dienu ietvaros plkst.14.00 tiksies ar Ventspils 2.vidusskolas skolēniem;
 • no 13. līdz 17.oktobrim karjeras nedēļas ietvaros organizēs karjeras izaugsmes dienas pasākumus Alūksnes un Apes novada skolās.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA):

 • vizītē ieradīsies Japānas Radiācijas efektu izpētes fonda speciālisti, lai iepazītos ar SIVA rehabilitācijas centru un sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Silvija Aberiņa Rīgā piedalīsies NVA organizētajā informatīvajā pasākumā, kurā informēs par profesionālās piemērotības noteikšanu un izglītības iespējām SIVA.

Otrdiena, 14.oktobris

LM plkst. 14.00 notiks kārtējā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde, kurā izskatīs aktuālos sociālos jautājumus.

LM pārstāvji laikā no 14. līdz 15.oktobrim piedalīsies Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta tematiskā dzimumu līdztiesības integrētās pieejas tīkla sanāksmē Viļņā (Lietuva), lai iepazītos ar institūta veiktajiem pētījumiem par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju, dzimumu līdztiesības pamatprincipu integrēšanu Eiropas Savienības politikā un profesionālās kapacitātes stiprināšanu un to galvenajiem secinājumiem.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas Hanzas vidusskolā;
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Jēkabpils 2. vidusskolā.

NVA:

 • Valmieras filiāles pārstāvji karjeras izaugsmes dienu ietvaros Valmieras valsts ģimnāzijā plkst.10.30 tiksies ar 12.klases skolēniem un plkst.12.10 - ar 9.klases skolēniem;
 • Saldus filiāles speciālisti karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Brocēnu vidusskolas 12.klases skolēniem.

Trešdiena, 15.oktobris

LM pārstāvji 15. un 16.oktobrī Krakovā (Polija) piedalīsies ÖSB Consulting GmbH rīkotajā savstarpējās mācīšanās programmas salīdzinošajā vērtēšanā Aktīvās novecošanās indekss - reģionālā perspektīva un pētniecības metodoloģijas attīstīšana Eiropas valstu reģionālajai analīzei. Pasākuma mērķis ir iepazīties ar Polijas pieredzi Aktīvās novecošanās indeksa pielāgošanā situācijas analīzei reģionālā līmenī, kā arī uz pierādījumiem balstītas senioru politikas veidošanā un plānošanas dokumentu izstrādē.

LM organizēs metodiski informatīvo sanāksmi sociālo dienestu pārstāvjiem Zemgales reģionā - Zemgales reģiona attīstības un kompetenču centrā, Svētes ielā 33,Jelgavā.

NVA pārstāvji:

 • Ogrē vadīs semināru izlaiduma klašu skolēnu vecākiem - Atbalsta resursi mana bērna karjeras izvēlē. Seminārs notiks pašvaldības telpās Brīvības ielā 33;
 • NVA Daugavpils filiāles karjeras konsultants V.Filipskis karjeras izaugsmes dienu ietvaros Daugavpils 9.vidusskolā no plkst.14.00 līdz 16.00 tiksies ar 11. un 12. klašu skolēniem.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā Ilga;
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Kuldīgas centra vidusskolā;
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā Ainaži.

SIVA direktore Ilona Jurševska piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes domes sēdē.

Ceturtdiena, 16.oktobris

Labklājības ministrs Uldis Augulis Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē. Tās laikā izskatīs tādus jautājumus kā nedeklarētā darba novēršana un Eiropas 2020 stratēģija.

Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme un LM darba tirgus politikas departamenta eksperts Gundars Ignats 16.10. un 17.10. Parīzē (Francijā) piedalīsies OECD Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (ELSAC) 125.sanāksmē.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pārbaudīs Bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas Alojas novada bāriņtiesā;
 • pārbaudīs bērnu personiskās un mantiskās intereses Ģimenes atbalsta centrā Saulīte.

NVA:

 • Siguldas filiāle plkst.10.00 Mālpilī, Nākotnes ielā 1, Sociālā dienesta telpās rīkos izbraukuma lekciju bezdarbniekiem un darba meklētājiem Sociālās tiesības;
 • Ludzas filiāles karjeras konsultante S.Deksne-Cabule karjeras izaugsmes dienu ietvaros Ludzas novada vakara vidusskolā plkst.14.10 tiksies ar 12.klašu skolēniem;
 • Saldus filiāles speciālisti karjeras izaugsmes dienas ietvaros tiksies ar Saldus vakara vidusskolas klātienes audzēkņiem;
 • plkst.10.00 notiks Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES rīkotais seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem. Norises vieta: Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11, 506.kab;
 • plkst.13.00 Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā (ARPC) Zeimuļs, karjeras nedēļas ietvaros notiks seminārs jauniešiem Jaunieti, zini, ko vēlies! Tavas karjeras iespējas Latvijā un citviet Eiropā.

Piektdiena, 17.oktobris

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis un NVA direktore Inese Kalvāne plkst.10.00 NVA rīkoto karjeras dienu skolās ietvaros viesosies Banku augstskolā. Pasākuma laikā NVA karjeras konsultanti informēs studentus par karjeras iespējām, darba tirgus prasībām un iecienītākajām profesijām, kā arī darba tirgum nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.
 • LM un citu Latvijas institūciju pārstāvji piedalīsies mācību vizītē Polijas darba un sociālo lietu ministrijā Varšavā par aktīvās novecošanās jautājumiem PROGRESS programmas projekta Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai ietvaros. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Polijas aktīvās novecošanās situāciju attiecībā uz veselības un nodarbinātības jautājumiem gados vecāku iedzīvotāju iekļaušanai darba tirgū.
 • LM sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizēs tehnisko semināru Ieguldījums bērnos Latvijā: ES Politikas instrumenti un finansēšanas iespējas, lai veicinātu informētību, labākās prakses un zināšanu apmaiņu, efektīvu partnerību starp iesaistītajām pusēm. Seminārs notiks Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīga.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Šķibes pamatskolā.

NVA:

 • Ludzas filiāles karjeras konsultante S.Deksne-Cabule karjeras izaugsmes dienu ietvaros Ludzas novada vakara vidusskolā plkst.12.40 tiksies ar 9.c klases skolēniem;
 • NVA direktora vietniece pamatdarbības jautājumos Sandra Šimkus un NVA Rīgas reģionālās filiāles karjeras konsultante Anastasija Maulvurfa karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Rīgas pamatskolas Rīdze 9.klašu skolēniem;
 • Rīgas reģionālās filiāles karjeras konsultante Inese Markēviča karjeras izaugsmes dienu ietvaros tiksies ar Rīgas 24.pamatskolas 9.klašu skolēniem;
 • Ventspils filiāles koordinējošā eksperte Vaira Jansone un karjeras konsultante Rolanta Pilāne karjeras izaugsmes dienu ietvaros plkst.13.40 tiksies ar Ventspils 4.vidusskolas 9.klases skolēniem;
 • piedalīsies starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā Darbības efektivitātes izvērtēšana un rezultātu plānošana.

 

Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, Marika.kupce@lm.gov.lv