darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
ES Nodarbinātības lietu ministru padomē vienojas par nedeklarētā darba novēršanu un diskutē par „Eiropa 2020„ stratēģiju | 16.10.2014.

Ceturtdien, 16. oktobrī, Luksemburgā norisinājās Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padome (turpmāk - Padome), kuras laikā dalībvalstis vienojās par priekšlikumu kopīgas Eiropas platformas izveidei, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību nedeklarētā darba novēršanā, un ministri diskutēja par "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu.

Latvijas delegāciju Padomē vadīja un viedokli pauda labklājības ministrs Uldis Augulis.

Eiropas platformas priekšlikums paredz uzlabot sadarbību starp dalībvalstu atbildīgajām institūcijām, lai pastiprinātu cīņu pret nedeklarēto darbu. Eiropas platformas ietvaros dalībvalstis apmainīsies ar savu pieredzi un labas prakses piemēriem. Nedeklarētā darba jautājums ir būtisks visā ES: 2013. gadā katrs desmitais ES iedzīvotājs bija iegādājies pakalpojumus, kuru pamatā bija nedeklarēts darbs[1]. Nedeklarētam darbam ir negatīva ietekme uz darbinieku sociālo aizsardzību, darba aizsardzību, darbinieku prasmju attīstību un mūžizglītību.

Padomē ministri arī diskutēja par "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu. Ministri atskatījās uz "Eiropa 2020" stratēģijas ieviešanu nacionālajā līmenī un galvenajiem šķēršļiem, kā arī izteica viedokļus kā stratēģiju padarīt efektīvāku, lai veicinātu izaugsmi un jaunas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas.

2010. gadā pieņemtās "Eiropa 2020" stratēģijas galvenais mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību gan ES kopumā, gan tās dalībvalstīs. Stratēģijas ietvaros ir izvirzīti pieci ES līmenī sasniedzami kvantitatīvi mērķi nodarbinātības, pētniecības, vides, sociālās iekļaušanas un izglītības jomās. 2015. gadā ir plānots veikt "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu.

„„Eiropa 2020" stratēģija ir sniegusi būtisku ieguldījumu dažādu sociālekonomisko izaicinājumu risināšanā. Latvijā ir samazinājies jauniešu bezdarbs kopš krīzes perioda un nodarbinātības līmenis pēdējos trīs gados ir pieaudzis par vairāk nekā 5%", uzrunājot ES ministrus, uzsvēra U. Augulis. „Nākamajos piecos gados uzmanība ir jāpievērš tam, lai izaugsmes ietekmi sajustu arī iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Mums ir jārada kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas, jāveicina sociālā iekļaušana un lielāka uzmanība jāpievērš dzimumu līdztiesībai"

Sanāksmes laikā ministram Uldim Augulim bija arī divpusējās tikšanās ar Zviedrijas nodarbinātības ministri Ilvu Johansoni (Ylva Johansson) un Lielbritānijas nodarbinātības valsts ministri Esteri Makveju (Esther McVey), lai pārrunātu aktuālos jautājumus un Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātes.

Latvijas prezidentūra ES Padomē norisināsies 2015. gada pirmajā pusē. Latvija pārņems prezidentūru no Itālijas un nodos to Luksemburgai.

 

Vairāk informācijas:

Liene Užule

labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv

 [1] Special Eurobarometer Report. "Undeclared work in the EU". March 2014. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf