Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrs Romā parakstīs deklarāciju par vīriešu un sieviešu līdztiesības nodrošināšanu | 22.10.2014.

Labklājības ministrs Uldis Augulis piektdien, 24.oktobrī, Romā piedalīsies Itālijas prezidentūras rīkotajā augsta līmeņa konferencē par Pekinas rīcības platformas ietvaros sasniegto un panākto dzimumu līdztiesības jomā Dzimumu līdztiesība Eiropā: darbs, kas vēl jāturpina.

U.Augulis piedalīsies apaļā galda diskusijā par dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet pasākuma noslēgumā kopā ar Itālijas par konstitucionālo reformu un sadarbību ar Parlamentu atbildīgo valsts sekretāru Ivan Scalfarotto un Luksembrugas vienlīdzīgu iespēju ministri Lydia Mutsch kopīgi parakstīs TRIO Prezidentūru deklarāciju par noteiktajām prioritātēm un pasākumiem līdztiesības nodrošināšanai starp vīriešiem un sievietēm.  

Konference notiks no 23. līdz 24.oktobrim. Tās norisei video tiešraidē varēs sekot līdzi interesenti šeit: http://italia2014.eu/en/ .
 
2015.gads ir Pekinas Deklarācijas un Rīcības platformas pastāvēšanas 20 gadadiena un tas ir bijis nozīmīgs laiks, lai novērtētu sasniegto un iezīmētu turpmākos izaicinājumus dzimumu līdztiesības politikā. Ir veikti būtiski pasākumi, lai nodrošinātu vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanu dažādās jomās, tomēr joprojām pastāv atšķirības nodarbinātībā, iespējām saņemt vienlīdzīgu darba samaksu par vienādas vērtības darbu, iespējām sabalansēt darba un ģimenes dzīvi, kā arī būt līdzvērtīgi pārstāvētiem ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas procesos.
 
Tāpēc konferences pirmajā dienā plānots akcentēt tādas tēmas, kā līdztiesības nodrošināšana darba tirgū, sekmējot ekonomisko neatkarību un izaugsmi, sieviešu un vīriešu iekļaušanās sabiedriskajā dzīvē, kā arī vīriešu loma darba un ģimenes dzīves saskaņošanā. Tāpat būtiska uzmanība tiks pievērsta jautājumam par vardarbības pret sievietēm novēršanu.
 
Savukārt 24.oktobrī notiks ministru apaļā galda diskusija, kurā piedalīsies U.Augulis. Ministru diskusijās uzmanība galvenokārt tiks pievērsta aktuālajām prioritātēm un rīcībām nākotnē, kas ir būtiskas, lai iepriekš minētās atšķirības mazinātu un novērstu. gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī.


Informāciju sagatavoja: Liene Užule, labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, 67021665, 26519920 Liene.Uzule@lm.gov.lv