darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 24.10.2014.

Pirmdiena, 27.oktobris
 • Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme:
 • plkst.12.00 piedalīsies Čehijas vēstnieka Latvijā rīkotajā pasākumā par godu Čehijas Republikas Nacionālajai dienai;
 • plkst.14.00 piedalīsies Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons rīkotajā pasākumā, kura laikā skaidros noteikumus asistenta piešķiršanai, kā arī apmeklētājiem būs iespēja izteikt sev interesējošos jautājumus. Lai diskusiju padarītu pieejamu arī tiem, kas nevar ierasties, mājas lapā www.apeirons.lv būs nodrošināta video tiešraide. Tikšanās notiks Kr.Valdemāra ielā 38,k-1, Rīgā.
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālisti piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajās informatīvajās dienās Jelgavā, lai informētu par SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti 27. un 30.oktobrī pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā.

Otrdiena, 28.oktobris
 • LM speciālisti no plkst.11.00 līdz 16.00 rīkos informatīvu semināru par vides un informācijas pieejamību Universālais dizains. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni, kā arī cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības iespēju veicināšana. Pasākums notiks Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknes pilsētas novada domes aktu zālē, 1.stāvā.
 • LM pārstāvis 28. un 29.oktobrī piedalīsies pieredzes apmaiņas seminārā par vīriešu lomu dzimumu līdztiesības veicināšanā Helsinkos (Somija). Pasākumā īpašu uzmanību veltīs Somijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (2006) laikā izstrādātajai stratēģijai vīriešu lomas aktualizēšanai, Somijas nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem par dzimumu līdztiesību, kuros iekļauts vīriešu lomas aspekts, kā arī Somijas starpinstitucionālās darba grupas vīriešu lomas veicināšanai dzimumu līdztiesības politikā darba rezultātiem. Ar labās prakses piemēriem dalīsies arī Austrijas un Islandes dzimumu līdztiesības speciālisti. Pasākumu organizē Eiropas Komisija.
 • NVA:
 • Tukuma filiāles Jauniešu garantijas karjeras konsultante Iveta Pletčere–Muižniece un karjeras konsultante Agnese Vinberga plkst.13.30 tiksies ar Tukuma 2.vidusskolas 9.klašu audzēkņiem;
 • Aizkraukles filiāles Jauniešu garantijas karjeras konsultante Aldona Britāne un karjeras konsultante Gunita Freiberga tikties ar Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 9.klašu un 12.klašu skolēniem, lai iepazīstinātu ar pasākumiem darba un mācību karjeras veidošanā.
 • VBTAI speciālisti:
 • rīkos Konsultāciju dienu Viesītes un Aknīstes novadā;
 • piedalīsies skolotāju pedagoģiskajā sēdē un tiksies ar Kārsavas vidusskolas pedagogu un darbinieku kolektīvu, lai pārrunātu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu izglītības iestādē.

Trešdiena, 29.oktobris
 • Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.10.00 pasniegs Ministru kabineta piešķirtos Atzinības rakstus par ieguldījumu sociālās jomas attīstībā – LM valsts sekretāres vietniekam Ingum Allikam, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas īstenošanā – VBTAI vadītājai Lailai Riekstai–Riekstiņai, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sistēmas attīstībā – Valsts sociālā aprūpes centra Rīga direktorei Inesei Pauderei  un direktores vietniecei Vēsmai Priedītei. Pasākums notiks LM 3.stāva zālē, Skolas ielā 28.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Krāslavas Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā Mūsmājas.

Ceturtdiena, 30.oktobris
 • LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts Aldis Dūdiņš piedalīsies Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons seminārā Jūrmalā.
 • LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, LM speciālisti, SIVA direktore Ilona Jurševska un nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalīsies kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde, kuras darba kārtībā ir jautājumi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstības iespējām un deinstitucionalizācijas ieviešanas modelis. Sēde notiks plkst.11.00 LM, Skolas ielā 28.
 • SIVA speciālisti piedalīsies NVA informatīvajās dienās Cēsīs, lai informētu par SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

Piektdiena, 31.oktobris
 • LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme plkst.9.00 tiksies ar Pasaules Bankas pārstāvēm Emily Sinnott un Victoria Levin, lai pārrunātu sadarbības iespējas pētījuma par aktīvās novecošanās situāciju veikšanā.
 • SIVA:
 • direktore Ilona Jurševska piedalīsies LM darba grupas sanāksmē, lai izstrādātu pasākumu plānu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai izglītības programmu apguvē, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu efektivizācijai un tālākai integrācijai darba tirgū;
 • speciālisti piedalīsies NVA apmācību seminārā karjeras konsultantiem Rīgā.
 • VBTAI speciālisti:
 • rīkos Konsultāciju dienu Skrīveru novadā;
 • piedalīsies Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas konferencē Bāriņtiesa – tās funkcijas un loma pašvaldībā.
Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv