Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Atklās Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmu | 04.11.2014.

Trešdien, 5.novembrī Labklājības ministrijā notiks Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) darbības programmas atklāšana. Tajā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta un EK pārstāvniecības.

2014.gada 30.oktobrī EK apstiprināja Latvijas izstrādāto Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Darbības programmas apstiprināšana dod tiesības Latvijai uzsākt Fonda finansējuma apguvi. Tomēr pirms tam Latvijai jāveic vēl būtiski priekšdarbi, tai skaitā, valdībā 2014.gadā jāapstiprina Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas ieviešanu un uzraudzību Latvijā. Savukārt Sabiedrības integrācijas fondam 2014.gadā jānodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu iepirkšana, kā arī partnerorganizāciju (t.sk. biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, pašvaldības vai pašvaldību iestādes) atlase, kas turpmāk nodrošinās komplektu izdali vistrūcīgākajām personām.

Darbības programma paredz mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, kā arī identificē vistrūcīgākās personas, kam ir tiesības saņemt Fonda finansēto palīdzību, nosaka Fonda vadībā iesaistītās iestādes un ietver Fonda finansēšanas plāns pa gadiem visā plānošanas periodā.

Atgādinām, ka ar Fonda atbalstu Latvijā no 2015. gada 1.ceturkšņa uzsāks Fonda palīdzības komplektu izdali cilvēkiem, kuriem pašvaldības sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam vai izziņu, kas apliecina, ka cilvēks ir nonācis ārkārtas vai krīzes situācijā. Iedzīvotāji bez maksas varēs saņemt trīs veidu komplektus - pārtikas preču komplekts, individuālo mācību piederumu komplekts un higiēnas un saimniecības preču komplekts.

Atgādinām, ka kopumā darbības programmas īstenošanai ES finansējums paredzēts 41,02 milj. eiro apmērā. ES sniegtais finansējums būs jāpapildina ar valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā.

Līdzšinējo EK pārtikas palīdzības programmu no 2014.gada aizstās Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Tā finansējumu izmantos visas 28 ES dalībvalstis.

Plānots, ka Latvijā pārtikas palīdzību varēs saņemt aptuveni 98 tūkst. vistrūcīgāko cilvēku gadā. Savukārt pamata materiālo palīdzību - aptuveni 49 tūkst. bērnu gadā.

2014.gada septembrī Latvijā trūcīgas personas statuss bija spēkā 65,3 tūkst. iedzīvotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv