Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Turpmāk atskaites par sniegto sociālo palīdzību un pakalpojumiem varēs iesniegt tikai elektroniski | 07.11.2014.

Pašvaldību sociālie dienesti un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēji turpmāk atskaites par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību varēs iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana. Tādējādi minēto pakalpojumu sniedzējiem uzlabosies informācijas apmaiņa un mazināsies administratīvais slogs, skaidro Labklājības ministrija (LM).

Minētais e-pakalpojums 2014.gada 10.oktobrī ir publicēts portālā latvija.lv (saite uz pakalpojumu - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP118).

Šis ir pirmais e-pakalpojums, kuru LM izstrādājusi sadarbībā ar pašvaldībām Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekta Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu un integrētu informācijas sistēmu labklājības nozares funkciju un uzdevumu izpildei. Tas nozīmē, ka sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu monitoringa sistēmas datu ieguve notiks tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām.

Kopumā projekta ietvaros paredzēts izstrādāt 5 e-pakalpojumus, un to ieviešanai plānots izveidot vienotu sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu. Tās ietvaros būs izveidots sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs un trūcīgo personu reģistrs un optimizēti sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesi. Sociālās palīdzības informācijas sistēmas un e-pakalpojumu ieviešana ļaus uzlabot sniedzamo sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību. 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

 

eraf_logo.jpg - 24.35 KB