Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis: ekonomiskajām un sociālajām prioritātēm jābūt savstarpēji papildinošām un vērstām uz iedzīvotāju labklājību | 21.11.2014.

Labklājības ministrs Uldis Augulis piektdien, 21.novembrī, piedalījās Eiropas Platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ikgadējā konventā, kas norisinājās Briselē (Beļģija). U.Augulis piedalījās pasākuma noslēguma apaļā galda diskusijā, paužot uzskatu, ka līdzsvars starp ekonomiskajām un sociālajām prioritātēm ir pastāvīgs izaicinājums.

Pēc dalības diskusijā U.Augulis tikās ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu, kvalifikācijas un darbaspēka mobilitātes komisāri Mariannu Teisenu. Tikšanās laikā ministrs ar komisāri pārrunāja tādus jautājumus kā gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES Padomē, nodarbinātība un stratēģijas Eiropa 2020 īstenošana.

Savukārt apaļā galda diskusijas laikā U.Augulis uzsvēra, ka "ekonomiskajām un sociālajām prioritātēm jābūt savstarpēji papildinošām un vērstām uz iedzīvotāju labklājību. Sociālā politika papildina ekonomisko, jo palielina un uztur cilvēku potenciālu, nodrošina sociālo mieru un stabilitāti. Tās efektīvai funkcionēšanai nepieciešama sakārtota un paredzama ekonomiskā vide. Savukārt ekonomiskajai izaugsmei vienlīdzīgi jāsniedz labklājības pieaugums visiem iedzīvotājiem".

Viņš arī akcentēja, ka ieguldījumi izglītībā un apmācībā, kā arī pakalpojumos ir labākais veids, kā uzlabot situāciju darba tirgū, veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību un lielākus ienākumus. Latvija un arī citas valstis pastāvīgi meklē instrumentus, ar kuriem būtu iespējams uzlabot situāciju cilvēkiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus un dzīvo nabadzībā. Eiropas Savienības fondi bija un ir lielisks instruments, ko varam izmantot tieši to cilvēku situācijas uzlabošanai, kam klājas visgrūtāk.

"Nabadzības novēršanai ir jābūt dažādu politikas nozaru darba kārtībā kā mērķim un uzdevumam. Parūpēties par sekām, sniegt palīdzību tad, kad cilvēks jau ir nonācis krīzes situācijā - tas nav tikai sociālās jomas uzdevums. Ar šādu pieeju nabadzības novēršanu ir sarežģīti panākt. Būtiska ir visu jomu sadarbība, lai kopīgi panāktu izaugsmi un ieguvēji no ekonomikas izaugsmes būtu arī ģimenes ar bērniem, vienkāršā darba veicēji un citas sociāli jūtīgās grupas. Tāpēc jāturpina palielināt ekonomikas konkurētspēja, lai strādājošajiem būtu iespēja saņemt lielākus ienākumus," pauda ministrs.

Tāpat viņš akcentēja, ka nenoliedzami svarīga loma sistēmas sakārtošanā ir ēnu ekonomikas mazināšanai, jo tā būtiski ietekmē iedzīvotāju atbalstam pieejamo finanšu apmēru. Attīstīto valstu situācija liecina, jo mazāka ir ēnu ekonomika, jo labvēlīgāka ir iedzīvotāju situācija.

 

Vairāk informācijas:

Liene Užule

labklājības ministra biroja vadītāja

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv