darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno pilnveidot aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas nosacījumus | 27.11.2014.

Labklājības ministrija (LM), ņemot vērā iepriekš veiktos aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu izvērtējumus, plāno pilnveidot minēto pasākumu īstenošanas nosacījumus.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, kas ceturtdien, 27.novembrī izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Lai nodrošinātu elastīgāku un savlaicīgu pakalpojuma saņemšanu, plānots, ka turpmāk, organizējot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nerīkos publisko iepirkumu, kā arī neslēgs līgumus ar izglītības iestādēm. Turpmāk visi apmācību īstenošanas nosacījumi un pušu pienākumi būs noteikti iepriekšminētajos noteikumos. Tādējādi paredzēts, ka līgumu slēgs starp bezdarbnieku un izglītības iestādi un NVA segs bezdarbnieku apmācību izmaksas.

Tāpat paredzēts noteikt konkrētu (fiksētu) apmācību kuponu vērtību, jo šobrīd noteiktā maksimālā kupona vērtība pieļauj iespēju izglītības iestādēm iesniegt piedāvājumus arī par zemāku kupona vērtību.

Subsidētās nodarbinātības pasākumos (Pasākumi noteiktām personu grupām) plānots ieviest jaunu pakalpojumu veidu bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem - atbalsta persona darbā, kas palīdzēs minētajiem cilvēkiem iekļauties darbavietā. Proti, piedalīties pārrunās ar darba devēju, sniegt atbalstu darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, veidot komunikāciju ar darba devēju, darba vadītāju un darba kolēģiem, kā arī sniegs psiholoģisku un motivējošu atbalstu.

Tāpat plānots, ka pasākumā Darbnīcas jauniešiem varēs iesaistīties arī tie jaunieši, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību, nav bijuši iepriekš nodarbināti vai strādājuši mazkvalificētos darbos. Vienlaikus paredzēts, ka katrā izglītības programmā jaunietis varēs iesaistīties no divām līdz trim nedēļām. Tas nozīmē, ka atsevišķās izglītības programmās varēs piedalīties īsāku laiku, atbilstoši izvēlētās profesionālās izglītības programmas specifikai. Papildus jaunietis praktisko nodarbību ietvaros varēs pie darba devēja uzņēmumos iepazīties ar izvēlēto profesionālo darbības jomu.

Pasākumā Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana paredzēts atvieglot iesaistes kritērijus, t.sk. paredzot, ka cilvēku varēs iesaistīt pasākumā, ja viņš norādītajā dzīvesvietā būs deklarēts vismaz 6 mēnešus.

Turklāt atbalstu reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī tie bezdarbnieki, kuri iesaistījušies subsidētajā nodarbinātībā (Pasākumi noteiktām personu grupām), kā arī profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā, kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības programmās.

Savukārt skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā plānots jauniešus iesaistīt līdz 2 mēnešiem.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Pēc NVA statistikas datiem 2014.gada 31.oktobrī bezdarbnieka statusā atradās 79183 cilvēkiem, savukārt darba meklētāja statusā - 227 cilvēki.

Atbilstoši Slimību profilakses centra rīcībā esošajiem datiem, 2013.gadā Latvijā reģistrēti 74024 pacienti darbspējas vecumā (15 līdz 18 gadiem un vecāki) ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.