Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Līdz 2023.gadam plānots paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionalitāti | 27.11.2014.

esfieg.png - 11.92 KB

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2023.gadam plāno paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionalitāti, kuri ikdienā strādā ar sociālā riska situācijā esošiem cilvēkiem - sociālo dienestu klientiem.

Paaugstinot sociālo darba speciālistu profesionālo kompetenci, uzlabosies sociālā darba kvalitāte, kā arī sociālā darba speciālistu spējas efektīvi, mērķēti un vispusīgi sniegt atbalstu sociālo dienestu klientiem. Savukārt sakārtojot sociālo dienestu prakses standartu un izstrādājot vadības kvalitātes principus, tiks veidota vienota izpratne par sociālo dienestu darba organizāciju.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošana. Projekts ceturtdien, 27.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, citām institūcijām, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un jāapstiprina valdībā.

Pasākuma ietvaros plānots nodrošināt līdzfinansējumu profesionālās kompetences pilnveides un supervīzijas veikšanai pašvaldību sociālo dienestu un to struktūrvienību sociālā darba speciālistiem. Paredzēts izstrādāt metodikas darbam ar aktuālajām sociālo dienestu mērķgrupām, ietverot sociālo darbinieku apmācības, starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrādi, sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju, kā arī atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrādi. Savukārt, lai attīstītu vienu no sociālā darba formām - sociālais darbs kopienā, plānots īstenot pilotprojektus. 

Kopumā paredzēts, ka līdz 2023.gadam savu profesionālo kvalifikāciju būs pilnveidojuši 1400 sociālā darba speciālisti. Savukārt 2000 sociālā darba speciālisti būs pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci un saņēmuši supervīzijas. Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti: http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 8,52 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 7,24 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 1,2 milj. eiro.

2013. gadā republikas pilsētu un novadu pašvaldību sociālajos dienestos un to struktūrvienībās strādāja 1 995 sociālā darba speciālisti, no kuriem 44% jeb 879 sociālā darba speciālistu 2013.gadā nav piedalījušies profesionālās pilnveides apmācībās. Savukārt 32% jeb 638 sociālā darba speciālistu nav piedalījušies supervīzijas pasākumos.

Ņemot vērā, ka profesionālās kompetences celšana un supervīzija ir neatņemamas profesionāla sociālā darba nodrošināšanas un neizdegšanas komponentes, atbalsts šīm darbībām ir vitāli nepieciešams.

Informāciju sagatavoja:Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv