darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrs diskutē par Latvijas prezidentūras prioritātēm | 27.11.2014.

Labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 27.novembrī, ar Eiropas dzimumu līdztiesības institūta direktori Virdžīniju Langbaku (Virginija Langbakk) un ES Pamattiesību aģentūras direktoru Mortenu Kjerumu (Morten Kjærum) pārrunāja vairākus aktuālos jautājumus, tostarp Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātes.

Tikšanās laikā Eiropas dzimumu līdztiesības institūta direktore Virdžīnija Langbaka iepazīstināja ar institūta līdzšinējo pieredzi dalībvalstu prezidentūru ES Padomē atbalstīšanā.

Runājot par iespējamo sadarbību Latvijas prezidentūras ietvaros, U.Augulis iepazīstināja Eiropas dzimumu līdztiesības institūta direktori ar Latvijas Prezidentūras prioritātēm labklājības jomā un dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu Labklājības ministrijas un citu ministriju plānotajās aktivitātēs.

Prezidentūras ietvaros Latvija plāno sagatavot Padomes secinājumus par tiem cēloņiem, kas nosaka noteiktus sieviešu un vīriešu uzvedības un rīcības modeļus darba tirgū, ģimenes dzīvē, izglītībā u.c. aktivitātēs, attiecīgi ietekmējot vīriešu un sieviešu profesionālo segregāciju un vēlāk arī nevienlīdzību vecuma pensiju apmēros. Padomes secinājumos paredzēts minēt arī iespējamos mehānismus un pieejas pensiju atšķirību mazināšanā. Augulis uzsvēra, ka secinājumu izstrāde sasaucas arī ar „Eiropa 2020” stratēģiju un tās kopīgo mērķi līdz 2020.gadam sasniegt 75% nodarbinātības līmeni sievietēm un vīriešiem (Latvijas noteiktais mērķis ir 73%). U.Augulis izteica pateicību Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktorei par izpētes ziņojuma izstrādi, kas kalpos kā pamatojums Padomes secinājumos izteiktajiem priekšlikumiem ES Dalībvalstīm.

Tāpat tikšanās laikā abas amatpersonas pārrunāja iespējamo līdzdalību 2015.gadā Latvijas prezidentūras ietvaros organizētajās konferencēs Briselē un Latvijā. V.Langbaka aicināja ministru 2015.gada jūnijā piedalīties otrā „Dzimumu līdztiesības indeksa” konferencē Briselē. Savukārt labklājības ministrs ielūdza Eiropas dzimumu līdztiesības institūtu 2015.gada maijā piedalīties Labklājības ministrijas organizētajā augsta līmeņa konferencē par invaliditātes jautājumiem. Ņemot vērā, ka institūtam ir kompetence, dati un informācija, Augulis aicināja institūtu minētajā konferencē novērtēt situāciju no līdztiesīgu iespēju puses.

Savukārt pēcpusdienā labklājības ministrs Uldis Augulis ar ES Pamattiesību aģentūras direktoru Mortenu Kjerumu pārrunāja Latvijas prezidentūras ES Padomē (2015.gada 1.pusgads) programmu un prioritātes sociālās politikas un vienlīdzīgu iespēju jomā, kā arī Pamattiesību aģentūras sadarbību labklājības nozares pasākumos.

Tikšanās laikā Augulis uzsvēra, ka Labklājības ministrijas eksperti atzinīgi novērtē Pamattiesību aģentūras veiktos pētījumus, kas palīdz pilnveidot nozares politiku un veicināt sabiedrības informētību. Ņemot vērā ES Pamattiesību aģentūras darbības lauku, ministrs atzīmēja gaidāmo vērtīgo sadarbību cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jautājumiem invaliditātes jautājumos, kam Latvija prezidentūras laikā plāno pievērst lielāku uzmanību, rīkojot Augsta līmeņa tikšanos nākamā gada maijā.
Tāpat labklājības ministrs informēja, ka nodarbinātības un sociālās politikas jomā Latvijas prezidentūra koncentrēsies uz iekļaujošas un ilgtspējīgas līdzdalības darba tirgū jautājumiem.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir neatkarīga Eiropas Savienības institūcija, kas izveidota ar mērķi veicināt un stiprināt dzimumu līdztiesību, tostarp nodrošināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās politikas jomās, kā arī veicināt cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ un palielināt ES pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesību. Līdztiesība starp sievietēm un vīriešiem ir viena no Eiropas Savienības pamattiesībām, kā arī princips un pamatvērtība. Tādēļ Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta mērķis ir „sieviešu un vīriešu līdztiesības īstenošana visā Eiropā un ārpus tās robežām” Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts uzsāka savu darbību 2010.gadā.

 

Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv