darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Plāno ieviest regulējumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām uzraudzībai | 28.11.2014.

Labklājības ministrija (LM) plāno ieviest regulējumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) uzraudzībai un novērtēšanai, tādējādi nodrošinot pamatu kvalitatīvai Fonda ieviešanas kontroles sistēmai.

LM ikgadējā ziņojuma izstrādes un Fonda īstenošanas novērtēšanas uzraudzībai izveidos konsultatīvo darba grupu, iekļaujot tās sastāvā pašvaldību un trūcīgu personu intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Lai apkopotu informāciju par sniegto atbalstu vistrūcīgākajām personām, partnerorganizācijām būs jāiesniedz atskaites, kurās būs jānorāda izdalīto pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu skaits, palīdzības saņēmēju skaits, komplektu izdales vietas un cita informācija.

Partnerorganizāciju sniegtā atbalsta vietās paredzēts veikt divus pārbaužu veidus - plānotās un ārkārtas pārbaudes. Pārbaužu ietvaros sadarbības iestāde (Sabiedrības integrācijas fonds) pārliecināsies, vai atbalstāmās darbības notiek darbību īstenošanas vietā un tiek nodrošināta atbilstoši līgumā vai vienošanās noteiktajam, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Tāpat plānots, ka, Iepirkumu uzraudzības birojs izvērtēs finansējuma saņēmēja izstrādāto iepirkuma nolikumu par pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegādi un veiks iepirkuma norises pirmspārbaudi, sniedzot atzinumu, tādējādi mazinot izdevumu neattiecināšanas risku.

LM nodrošinās Fonda atbalsta novērtēšanu, ne retāk kā vienu reizi gadā novērtējot pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču satura, veidu, daudzuma un citu nosacījumu atbilstību vistrūcīgāko personu vajadzībām, kā arī veiks pārtikas un pamata materiālās palīdzības saņēmēju strukturētu apsekojumu.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas noteikumi, kas ceturtdien, 27.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

LM atgādina, ka turpmāk palīdzību no Fonda varēs saņemt par trūcīgām atzītās ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, un krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās pašvaldības sociālā dienesta izziņa. 

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv