darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM atkārtoti plāno parakstīt līgumu ar Norvēģiju par Latvijas jūrnieku sociālo aizsardzību | 11.12.2014.

Labklājības ministrija (LM) atkārtoti plāno parakstīt jaunu līgumu ar Norvēģijas Karalisko Darba ministriju par jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem. Tādējādi būs nodrošināts, ka šie jūrnieki joprojām būs sociāli apdrošināti Latvijā, atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kā jūrnieki, kuri nodarbināti uz Latvijas kuģu reģistrā reģistrēto kuģu klāja.

Šobrīd nepieciešams līgumu pārslēgt, jo arī Norvēģijā ir stājušies spēkā jauno sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas nosacījumi (Regula (EK) Nr.883/2004). Līgums aizstās 2004.gadā noslēgto pagaidu līgumu, nodrošinot tādu pašu kārtību kā līdz šim.

Tāpat kā līdz šim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), saņemot iesniegumu par sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu Latvijā no Norvēģijas kuģa īpašnieka, viņa vietējā pārstāvja vai jūrnieka, izdos sertifikātu (veidlapa A1). Tas noteiks, ka uz attiecīgo jūrnieku attieksies Latvijas sociālās drošības tiesību akti.

Vienu šī sertifikāta kopiju VSAA nosūta darba ņēmējam, vienu - darba devējam un vienu - Norvēģijas kompetentajai iestādei (Nacionālajam ārvalstu sociālās apdrošināšanas birojam). Minētajā sertifikātā norāda arī laika periodu, kurā piemēros normatīvos aktus.

Iekasējot sociālās apdrošināšanas iemaksas, VSAA piemēros kārtību, kas noteikta iekšzemes darba ņēmējam, kuru nodarbina darba devējs Eiropas Savienības dalībvalstī.

Regulas (EK) Nr.883/2004 16.pants paredz, ka divas vai vairāk dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par izņēmumiem no Regulas Nr.883/2004 11. līdz 15.panta nosacījumos atsevišķu personu vai personu kategoriju interesēs (šajā gadījumā Latvijas jūrnieku, kas nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem). Šāda vienošanās nozīmē to, ka personai tiks piemēroti vienas dalībvalsts tiesību akti, lai gan saskaņā ar Regulā Nr. 883/2004 paredzētajiem noteikumiem kā kompetentā valsts ir noteikta cita dalībvalsts. Vienošanos pamatā ir jābūt darbinieku interesēm un labumam.

Līguma, kura sadarbības pamatā ir Regulas Nr.883/2004 16.pants, mērķis ir turpināt sekmēt to Latvijas jūrnieku sociālo drošību, kuri ir nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 11.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta Noteikumi par Līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba ministriju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 16.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka 2004.gada 18.novembrī tika parakstīts „Pagaidu līgums starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju atbilstoši Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, 17.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem". Savukārt 2006.gada martā līgums tika pagarināts uz nenoteiktu laiku.

Līdz pagaidu līguma spēkā stāšanās dienai vairumā gadījumu minētie cilvēki vispār netika sociāli apdrošināti.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem nodarbināti ap 2500 - 3000 Latvijas jūrnieki.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.