darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Mērķdotāciju vietā sociālajiem darbiniekiem nodrošinās vispusīgāku profesionālo atbalstu | 23.12.2014.

Valdība vienojās līdz 2017.gadam pagarināt termiņu, līdz kuram pašvaldībām netiek piešķirta mērķdotācija sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, amatalgu paaugstināšanai, informē Labklājības ministrija (LM).

LM uzsver, ka mērķdotāciju piešķiršana sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai valsts budžeta konsolidācijas rezultātā ir "iesaldēta" kopš 2009. gada 1. jūlija. Minētā aktivitāte valdībā nav atbalstīta arī, izskatot jaunās politikas iniciatīvas 2015.-2017.gadam.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 23.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai.

Tā vietā LM ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim plāno paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionalitāti, kuri ikdienā strādā ar sociālā riska situācijā esošiem cilvēkiem - sociālo dienestu klientiem, kā arī pilnveidot darba metodes, starpinstitucionālās sadarbības modeļus un sociālo darbinieku darba novērtēšanas mehānismus.

Valdībā 2013.gadā ir apstiprināts politikas plānošanas dokuments Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam. Tajā noteiktās aktivitātes ir vērstas, lai pieejamo resursu ietvaros arvien vairāk nostiprinātu sociālo dienestu lomu un atbildību par sabiedrības sociālo aizsardzību. Tādējādi nodrošinot atbalstu profesionāla sociālā darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās, kā to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Vienlaikus aktivitāšu un valsts atbalsts plānots atšķirīgs no līdzšinējās mērķdotācijas. Turklāt minētais atbalsts plānots visiem sociālajiem darbiniekiem, nevis tikai tiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, piemēram, uzlabot supervīzijas nodrošināšanu, veicināt profesionālās kompetences pilnveidi, izstrādāt atalgojuma noteikšanas sistēmu u.c.

Lai iepriekšminēto īstenotu, LM ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi". Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, citām institūcijām, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un jāapstiprina valdībā.

Pasākuma ietvaros plānots nodrošināt līdzfinansējumu profesionālās kompetences pilnveides un supervīzijas veikšanai pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem.

Ar ESF līdzekļu piesaisti paredzēts arī izstrādāt metodikas darbam ar aktuālajām sociālo dienestu mērķgrupām, ietverot sociālo darbinieku apmācības, starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrādi, sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju, kā arī atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrādi, un arī attīstīt sociālo darbu kopienā. Lai īstenotu pasākumus sociālajos dienestos, pirms to ieviešanas, plānots realizēt pilotprojektus.

Kopumā paredzēts, ka līdz 2023. gadam savu profesionālo kvalifikāciju būs pilnveidojuši un supervīzijās būs piedalījušies 2000 sociālā darba speciālisti.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv